vâ esefâ

vâ esefâ / vâ hayretâ / vâ hayfâ / vâveylâ

gasp (etmek)

Dikkat: Gasp etmek fiilinin nesnesi, zorla alınan “eşya”dır, eşyası zorla alınan kişi değildir.

semâî

semâî Arapça / sıfat / isim Semâ’a, yani, işitmeye ait; işitme yoluyla elde edilen, öğrenilen. Türk mûsikîsinde 3 zamanlı usul. Yürük semâî, sengin semâî, aksak semâî,...

nâfile

isim / sıfat Arapça. Çoğulu: nevâfil Mecburî olmadan yapılan şey. Nâfile ibadet: Yapılması mecburî olmayan, ancak yapana sevap kazandıran ibadet. (Bu mânâ, 2....

cansipâr

cansipâr Farsça / sıfat “Feda eden” mânâsındaki “sipâr” kelimesinin, anlamını yakından bildiğimiz “cân” kelimesine eklenmesiyle gelmiş bir birleşik isimdir. “Canını fedâ eden” mânâsına gelir. Bu kelimenin...