Bizim mimarîmize nereden başlayalım?

Konuğumuz, Mimar Necip Dinç. Dinç sorularımızı cevaplandırdı ve Nuraniyat okuyucuları için Osmanlı mimarisi üzerine okunabilecek bir kitap listesi hazırladı.

Hadis için ilk 10 kitap

Bu bölümde, herhangi bir alanda bilgi edinmek isteyenlere, o alanın uzmanı olan bir kişiden, “ilk olarak okunması gereken 10 kitap” listeleri sunuyoruz.