Sıfatlar âlemine giriş

Risale-i Nur ile Tefekkür Derslerinin dördüncü bölümünde İlâhî sıfatlar âlemine kısa bir giriş yaptık. Kâinattaki her varlığa ve her olaya bir eser gözüyle bakmak suretiyle başladığımız tefekkür yolculuğu, ilk aşamalarda bizi İlâhî fiillerin ve Esmâ-i...

Tefekkür derslerinde konumuz İlâhî sıfatlar

İstanbul İlim ve Kültür Vakfınca düzenlenen Tefekkür Derslerinin yarınki (18 Ocak Cumartesi) bölümünde Risale-i Nur’un İlâhî sıfatları incelerken takip ettiği metodlar üzerinde duracağız. Vakfın Vefa’daki merkezinde sunumlu olarak cereyan edecek olan seminer, daha önce gerçekleşen...

Risale-i Nur’dan arıza tesbit yöntemleri

İİKV'nin Tefekkür Derslerinde “Eserden Esmâya” dizisinin üçüncü bölümünde müzakerelerimizin ağırlığı 24. Sözden şu pasaj etrafında döndü: “. . . Elbette gerektir ki, Cenâb-ı Hakkı bir isim, bir unvanla, bir rububiyetle, ve hâkezâ, tanısa, başka ünvanları,...

Kadîr ismini gören Alîm ismini görmezse ne olur?

İİKV’nin Tefekkür Derslerinde “Eserden Esmâya” ulaşan tefekkür yolculuğunun üçüncü bölümü yer alıyor. Vakfın Vefa’daki genel merkezinde yarın sabah (4 Ocak Cumartesi) 10:30’da başlayacak olan seminerde, Risalelerin kâinattaki her bir varlığı ve olayı doğrudan doğruya bir...

Her şeyde, her zaman Esmâ okunur

Risale-i Nur’un marifetullah bahislerinde takip ettiği önemli metodlardan birini teşkil eden bir yöntemi, İİKV’nin Tefekkür Dersleri başlıklı seminer dizisinde sunumlu olarak incelemeye başladık. Kâinattaki her varlığı ve her hadiseyi birer “eser” olarak görmek, bu metodun...

İİKV’de “Eserden Esmâya” tefekkür yolculuğu

İİKV’nin Tefekkür Derslerinde bu hafta sonu “Eserden Esmâya” ulaşan tefekkür yolculuğunun ikinci bölümü yer alıyor. Vakfın Vefa’daki genel merkezinde yarın sabah (21 Aralık Cumartesi) gerçekleşecek olan seminerde, Risalelerin kâinattaki her bir varlığı ve olayı doğrudan...

SUNGUR AĞABEY

Üstadının rahle-i tedrisine gencecik bir Anadolu çocuğu olarak girdi, bu dünyadan Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, Diyanet İşleri Başkanıyla birlikte bir milletin “ağabeyi” olarak ayrıldı.

Bir deve sağımı cihad mı, yetmiş senelik namaz mı?

- Ümmetin en küçük bir meselesini en büyük bir şahsî kemalât meselesinden daha üstün görmekte zorlanıyorsanız, - Maddî veya manevî cihadın her türlüsüne ait en cüz’î bir hizmeti, bir faaliyeti, bir yardımı, bir desteği en...

Osmanlıca ve Risale-i Nur niçin bu kadar önemli?

Genç nesiller yaşlılıkta ruh sağlığını korumak istiyorlarsa, bunun en emin yolu zengin bir dille yazılmış, yoğun fikirler ve uzun cümleler içeren metinlerle haşir neşir olmak zorundalar.

Bediüzzaman, İslâm ve demokrasi

ÜMİT ŞİMŞEK Risale-i Nur cemaatleri içinde, siyasî hassasiyetleri dinî hassasiyetlerine galebe eden bazı arkadaşlarımız tarafından zaman zaman ortaya atılan bir iddia var: Bediüzzaman’ın “demokrasi taraftarlığı.” Bu iddianın temelinde ise, Bediüzzaman’ın kendi beyanları değil, bazı kavramların birbirine...