Fırıncı Ağabeyin büyük ve küçük işleri

Bir bitmeyecek şevk verirken beste Bir tel kopar, âhenk ebediyyen kesilir.Yahya Kemal ÜMİT ŞİMŞEK Bediüzzaman’ın eserlerinden bir...

Azamet ve Kibriyâ hakkında muhteşem bir bahis

"Ağaç ve nebatlardan her birinin yaprak ve çiçek ve meyveleri kendilerine mahsus lisanlarıyla Lâ ilâhe illâ Hûdedikleri gibi, ağaçların dahi kendi lisanıyla onları şahit göstererek daha yüksek bir Lâ ilâhe illâ Hû söylediğini ve umum ağaçların nev’i dahi kendi lisanıyla kelime-i şehadet getirdiğini hayalimle gördüm ve işittim desem, bir hayaldir denilmez." Âyetü'l-Kübrâ'nın Mukaddime'sinden, Latin harfli Risalelerde yer almayan bir bölüm.

Kâinatın ve insanın şifreleri bu ahidde

Bakara sûresinin 27. âyetinde bahsi geçen “Allah’ın ahdi,” İİKV bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Tefekkür Derslerinden dokuzuncusunun konusunu teşkil etti. Bediüzzaman Said NursÎ, İşârâtü’l-İ’câz adlı tefsirinde Allah’ın ahdini çok geniş bir...

“Risale-i Nur talebelerini Kur’an ve Sünnet bağlar”

Mutlak vekil konusunda son zamanlarda hararetlenen tartışmaların, Risale-i Nur talebeleri tarafından hazırlanan ve yurt içinde ve dışında çok geniş kitleler tarafından takip edilen bir internet sitesinde yıllarca önce Kur’an ve Sünnet...

Mutlak vekilliği Bediüzzaman ve Mustafa Sungur nasıl açıklıyor?

Risale-i Nur cemaatleri içinde yeni bir ihtilâf konusu olarak ortaya çıkan “mutlak vekillik” konusundaki tartışmalar, biri Bediüzzaman Said Nursî’ye, diğeri de Bediüzzaman’ın “Hayatım hayatınla devam edecek” hitabına mazhar olan talebesi Mustafa...

Kadir Gecesi kudsiyetinde bir gece

“Bu gece elden geldiği kadar Kur'an’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.”

Risale-i Nur’da Kur’ânî tefekkür yöntemleri

Kur’ân’ın en önemli emirlerinden birisini “tefekkür” teşkil ediyor. Ve bu emir, tıpkı namaz, oruç veya zekât gibi, farz bir vazife olarak hepimizi bağlıyor. Risale-i Nur ise, Müslümanların nice zamandır ihmal ettikleri bu farz vazifeyi...

Kur’an Buluşmaları ve Tefekkür Dersi internette

Kur’an Buluşmaları ile Tefekkür Dersleri yarın (28 Mart Cumartesi) internet üzerinden yayınlanacak. UTESAV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan Kur’an Buluşmalarının yarın yayınlanacak olan 262. bölümünde Nisâ sûresinin 133-134. âyetleri okunacak.

İnsanın en büyük sermayesi: acz ve fakr

Bediüzzaman Said Nursî’nin “Risale-i Nur’un dört esasından ikisi” olarak nitelediği “acz ve fakr” İİKV’deki Tefekkür Derslerinin konusu idi. 29 Şubat Cumartesi günü Vakfın Vefa’daki merkezinde gerçekleşen seminerde “bu iki kavramın...

İmanın neş’esi bu bahislerde saklı

Zenginliğiyle gurura kapılan Karun’a öğüt verenler, “Allah sana nasıl ihsan ettiyse sen öylece ihsan et” demişlerdi. Eğer bu sözü tutmuş olsaydı, Karun çok büyük bir mazhariyete erişecek ve kâinatın en...