Ordunun şerefi komutana verilmez

Bir cemaatin malı bir adama verilse zulüm olur. Veya cemaate ait vakıfları bir adam zaptetse zulmeder. . . .

Aklen Hulûsi, kalben Sabri, vicdanen Hüsrev

Sualleriyle pek çok meselenin Üstad tarafından açıklanmasına vesile oldu; bir kısım risaleler onun sualleri üzerine telif edildi. Üstad onda üç mühim talebesinin özelliklerini görmüştü.

Âlimler ve ümmîler ders arkadaşı

Risale-i Nur, en üst seviyedeki âlimlerden, okuma-yazma bilmeyen kimselere kadar bütün kesimleri içine alan bir muhatap kitlesine kavuşmuştu.

Üstad’ın bir rüyası daha gerçekleşti

Daha önce yayınlanan İşârâtü’l-İ’câz’dan sonra, bu defa Mesnevî-i Nuriye ile İhlâs ve Uhuvvet Risaleleri de Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasına girdi.

Fazilet yarışı

Bediüzzaman’ın, insanları tornaya sokarak tek bir kişiliğe kavuşturmak, her zaman her hadise karşısında tıpatıp aynı tepkileri veren robotlar haline getirmek gibi bir niyeti olmamıştır.

Kur’an öğretmek 12 ilim öğretmekten daha makbul

Bediüzzaman Said Nursî, talebelerine nasıl Elifbâ okuttu, onları çocuklara Kur'ân öğretmeye nasıl teşvik etti?

27. Risale-i Nur’un dili nasıl öğrenilir?

Risale-i Nur’un talebeleri, bu eserler vasıtasıyla gözlerini açtıkları muhteşem âlemin zenginliklerini, Risale-i Nur tefekkürüyle yaşayarak öğrenirler.

Bediüzzaman Yeni Asya’ya başyazar olmuş!

Risale-i Nur istismarıyla şöhret bulan gazete, “başyazarı Bediüzzaman olduğu için” tenkit ve ithamlara maruz kalıyormuş!

Risale-i Nur’un yaşanan hayatları

Risale-i Nur’un yapısını teşkil eden üçüncü unsur olan talebeler nasıl ortaya çıktı?

Diyanet Takviminde Bediüzzaman

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi, 23 Mart günkü yaprağında Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatına ve vecizelerine yer verdi.