Özgürlüğün getirdiği tehlikeler

Risale-i Nur hizmeti, serbest zamanlarda daha başka yönden gelen bir tehlikeyle karşı karşıyadır ve buna karşı koymak daha zor olabilir.

Nur derslerinde Risale-i Nur okunur

İslâm’a hizmet etmenin pek çok yolu vardır. Risale-i Nur yoluyla hizmet etmek ise, Risale-i Nur’ları okumak ve okutmakla olur.

Risale-i Nur’un yaşanan hayatları

Risale-i Nur’un yapısını teşkil eden üçüncü unsur olan talebeler nasıl ortaya çıktı?

Bir derste Nur cemaatinin gerçeğini taklidinden ayırma teknikleri

23 Kasım 2013 tarihinde Son Devir’de yayınlanan yazımızı, zaman ve zemin mucibince tekrar hatırlıyoruz.

Muzaaf hıyanetin diğer adı: “Zübeyrî (!) çizgi”

Risale-i Nur hizmetini kendi emellerine âlet etmek isteyen bir güruh, sapık fikirlerini “Zübeyrî çizgi” etiketi altında pazarlıyor.

Nur hizmetinin üsleri: medreseler

Risale-i Nur hizmetinin yegâne ve değişmez üsleri olan medreselerde neler yapılır, neler yapılmaz?

Kur’ân ile hidayet de artar, dalâlet de

Kur’ân’ı ve Hadisi yorumlamanın ve bunlardan ahkâm çıkarmanın en esaslı şartı, bu kaynaklara, Allah’ın muradını öğrenmek niyetiyle yaklaşmak, “Neyi nasıl yaparsam Allah’ın rızasını kazanırım?” sorusuna cevap aramaktır.

Nurcular niçin ölümden korkmaz?

Risale-i Nur’un insanlara ne kadara güçlü bir tahkikî iman kazandırdığını gösteren en canlı şahit, şakirtlerinin ölüm karşısındaki tavırlarıdır.

Sünnet nasıl by-pass edildi?

Kur’ân’ı Resulullah’tan öğrenmeyi kibirlerine yediremeyenler, Sünneti bize taşıyan bütün kaynakları sistemli bir şekilde çürüterek devre dışı bıraktılar.

Risaleler niçin tekrar tekrar okunur?

Bediüzzaman’ın kendisi de müellifi olduğu eserleri tekrar tekrar okumaya ihtiyaç hissettiğini ve her defasında ayrı bir zevk aldığını yazıyor.