Risaleler niçin tekrar tekrar okunur?

Bediüzzaman’ın kendisi de müellifi olduğu eserleri tekrar tekrar okumaya ihtiyaç hissettiğini ve her defasında ayrı bir zevk aldığını yazıyor.

Nurcuların büyük şirketi

Bediüzzaman, Nur talebelerinin “haberimiz yokken tahakkuk eden” büyük bir manevî şirkete ortak olduklarını haber veriyor.

Bir deve sağımı cihad mı, yetmiş senelik namaz mı?

- Ümmetin en küçük bir meselesini en büyük bir şahsî kemalât meselesinden daha üstün görmekte zorlanıyorsanız, - Maddî veya manevî cihadın her türlüsüne ait en cüz’î bir hizmeti, bir faaliyeti, bir yardımı, bir desteği en...

Hizmet yorumlamak mıdır?

Bediüzzaman hiçbir eserinde talebelerine "Risale-i Nur'u yorumlayın" şeklinde bir görev tevdi etmemiştir.

Bin annelik bir şefkat

Üstad ile yakın talebelerini birbirine bağlayan muhabbet bağını, Üstad “bin anne şefkatinden daha fazla bir şefkat” olarak ifade ediyor.

Risale-i Nur’un üç rüknü

Risale-i Nur sadece bir külliyattan ibaret değil; eser, müellif ve talebeyi içine alan üçlü bir yapının adıdır.

Ene’lerin cirit attığı meydan

Yorumculuğun getirdiği problemleri birçok sahada yaşadığımız gibi, en vahim şekilde Kur’ân konusunda yaşıyoruz.

Nur hizmetinin üsleri: medreseler

Risale-i Nur hizmetinin yegâne ve değişmez üsleri olan medreselerde neler yapılır, neler yapılmaz?

Nur derslerinde Risale-i Nur okunur

İslâm’a hizmet etmenin pek çok yolu vardır. Risale-i Nur yoluyla hizmet etmek ise, Risale-i Nur’ları okumak ve okutmakla olur.

“Hayalî Ziyaeddin” mektubu

Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok fevkinde hüsn-ü zanlarını ve ifratlarını ta'dil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan kırk-elli sene evvel, büyük kardeşim Molla Abdullah (rahmetullahi aleyh) ile bir muhaveremi hikâye...