Hizmet yorumlamak mıdır?

Bediüzzaman hiçbir eserinde talebelerine "Risale-i Nur'u yorumlayın" şeklinde bir görev tevdi etmemiştir.

Bir deve sağımı cihad mı, yetmiş senelik namaz mı?

- Ümmetin en küçük bir meselesini en büyük bir şahsî kemalât meselesinden daha üstün görmekte zorlanıyorsanız, - Maddî veya manevî cihadın her türlüsüne ait en...

“Sırran tenevveret” nedir?

Bediüzzaman hayatı boyunca Medresetü'z-Zehrâ idealinin peşindeydi. Allah, onun bu duasını çok daha güzel bir şekilde kabul etti.

Bin annelik bir şefkat

Üstad ile yakın talebelerini birbirine bağlayan muhabbet bağını, Üstad “bin anne şefkatinden daha fazla bir şefkat” olarak ifade ediyor.

Kur’ân ile hidayet de artar, dalâlet de

Kur’ân’ı ve Hadisi yorumlamanın ve bunlardan ahkâm çıkarmanın en esaslı şartı, bu kaynaklara, Allah’ın muradını öğrenmek niyetiyle yaklaşmak, “Neyi nasıl yaparsam Allah’ın rızasını kazanırım?” sorusuna cevap aramaktır.

Risale-i Nur’da “insibağ ve in’ikâs”

Üstad ile talebeleri arasında, maddî sebeplerin açıklayamayacağı bir feyiz akışı vardır ve bu hakikat, bugün Risale-i Nur’un sayfaları ile Nur talebeleri arasında cereyan etmektedir.

Risale-i Nur’un üç rüknü

Risale-i Nur sadece bir külliyattan ibaret değil; eser, müellif ve talebeyi içine alan üçlü bir yapının adıdır.

Risaleler niçin tekrar tekrar okunur?

Bediüzzaman’ın kendisi de müellifi olduğu eserleri tekrar tekrar okumaya ihtiyaç hissettiğini ve her defasında ayrı bir zevk aldığını yazıyor.

Nurcuların büyük şirketi

Bediüzzaman, Nur talebelerinin “haberimiz yokken tahakkuk eden” büyük bir manevî şirkete ortak olduklarını haber veriyor.

Nurcular niçin ölümden korkmaz?

Risale-i Nur’un insanlara ne kadara güçlü bir tahkikî iman kazandırdığını gösteren en canlı şahit, şakirtlerinin ölüm karşısındaki tavırlarıdır.