Risale-i Nur’da “insibağ ve in’ikâs”

Üstad ile talebeleri arasında, maddî sebeplerin açıklayamayacağı bir feyiz akışı vardır ve bu hakikat, bugün Risale-i Nur’un sayfaları ile Nur talebeleri arasında cereyan etmektedir.

Bu küfürbazlar nereden çıktı?

Şimdiye kadar daima edep, ahlâk ve fazilet timsali talebeleriyle temayüz etmiş olan Risale-i Nur’u okuyanlar arasında nasıl oluyor da bugünkü gibi küfürbazlar zuhur edebiliyor?

“Birisi bizi istihdam ediyor”

Veraset-i Nübüvvet sırrı Nur talebelerini “dellâl-ı Kur’ân Said’in manen aynı” hükmüne getirebilir – ancak bir şartla.

Nur derslerinde Risale-i Nur okunur

İslâm’a hizmet etmenin pek çok yolu vardır. Risale-i Nur yoluyla hizmet etmek ise, Risale-i Nur’ları okumak ve okutmakla olur.

Nur’un mesleğine dair paylaşımlar: Nur’un Aydınlığında

“Nur’un Aydınlığında” başlıklı bu köşemizde, Risale-i Nur’la ilgili, bilhassa Risale-i Nur’un meslek esasları ve metodlarına dair paylaşımlarımız yer alacak.

Nur hizmetinin üsleri: medreseler

Risale-i Nur hizmetinin yegâne ve değişmez üsleri olan medreselerde neler yapılır, neler yapılmaz?

Said Nursî’nin “hizmet arkadaşları”

Bediüzzaman, Nur talebesinin özelliklerini iki önemli talebesini örnek göstererek anlatıyor.

Bir derste Nur cemaatinin gerçeğini taklidinden ayırma teknikleri

23 Kasım 2013 tarihinde Son Devir’de yayınlanan yazımızı, zaman ve zemin mucibince tekrar hatırlıyoruz.

Bin annelik bir şefkat

Üstad ile yakın talebelerini birbirine bağlayan muhabbet bağını, Üstad “bin anne şefkatinden daha fazla bir şefkat” olarak ifade ediyor.

Risale-i Nur’un “mehdi”cilere ihtiyacı yok

Risale-i Nur’un kazandığı muzafferiyetler bazılarının kıskançlığını tahrik ediyor; bazıları da Risale-i Nur’a iyilik yapıyorum zannıyla onlara yardım ediyor.