Özgürlüğün getirdiği tehlikeler

Risale-i Nur hizmeti, serbest zamanlarda daha başka yönden gelen bir tehlikeyle karşı karşıyadır ve buna karşı koymak daha zor olabilir.

Bu küfürbazlar nereden çıktı?

Şimdiye kadar daima edep, ahlâk ve fazilet timsali talebeleriyle temayüz etmiş olan Risale-i Nur’u okuyanlar arasında nasıl oluyor da bugünkü gibi küfürbazlar zuhur edebiliyor?

İşârâtü’l-İ’câz tahrif mi edildi?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından neşredilen İşârâtü’l-İ’câz ile ilgili iddiaların içyüzü.

Nurcular niçin ölümden korkmaz?

Risale-i Nur’un insanlara ne kadara güçlü bir tahkikî iman kazandırdığını gösteren en canlı şahit, şakirtlerinin ölüm karşısındaki tavırlarıdır.

Nurcuların büyük şirketi

Bediüzzaman, Nur talebelerinin “haberimiz yokken tahakkuk eden” büyük bir manevî şirkete ortak olduklarını haber veriyor.

Nur’un mesleğine dair paylaşımlar: Nur’un Aydınlığında

“Nur’un Aydınlığında” başlıklı bu köşemizde, Risale-i Nur’la ilgili, bilhassa Risale-i Nur’un meslek esasları ve metodlarına dair paylaşımlarımız yer alacak.

Risale-i Nur’da “insibağ ve in’ikâs”

Üstad ile talebeleri arasında, maddî sebeplerin açıklayamayacağı bir feyiz akışı vardır ve bu hakikat, bugün Risale-i Nur’un sayfaları ile Nur talebeleri arasında cereyan etmektedir.

Bin annelik bir şefkat

Üstad ile yakın talebelerini birbirine bağlayan muhabbet bağını, Üstad “bin anne şefkatinden daha fazla bir şefkat” olarak ifade ediyor.

Said Nursî’nin “hizmet arkadaşları”

Bediüzzaman, Nur talebesinin özelliklerini iki önemli talebesini örnek göstererek anlatıyor.

Risaleler niçin tekrar tekrar okunur?

Bediüzzaman’ın kendisi de müellifi olduğu eserleri tekrar tekrar okumaya ihtiyaç hissettiğini ve her defasında ayrı bir zevk aldığını yazıyor.