Risale-i Nur’un yaşanan hayatları

Risale-i Nur’un yapısını teşkil eden üçüncü unsur olan talebeler nasıl ortaya çıktı?

“Birisi bizi istihdam ediyor”

Veraset-i Nübüvvet sırrı Nur talebelerini “dellâl-ı Kur’ân Said’in manen aynı” hükmüne getirebilir – ancak bir şartla.

Risale-i Nur’un üç rüknü

Risale-i Nur sadece bir külliyattan ibaret değil; eser, müellif ve talebeyi içine alan üçlü bir yapının adıdır.

Kur’ân ile hidayet de artar, dalâlet de

Kur’ân’ı ve Hadisi yorumlamanın ve bunlardan ahkâm çıkarmanın en esaslı şartı, bu kaynaklara, Allah’ın muradını öğrenmek niyetiyle yaklaşmak, “Neyi nasıl yaparsam Allah’ın rızasını kazanırım?” sorusuna cevap aramaktır.

Sünnet nasıl by-pass edildi?

Kur’ân’ı Resulullah’tan öğrenmeyi kibirlerine yediremeyenler, Sünneti bize taşıyan bütün kaynakları sistemli bir şekilde çürüterek devre dışı bıraktılar.

Ene’lerin cirit attığı meydan

Yorumculuğun getirdiği problemleri birçok sahada yaşadığımız gibi, en vahim şekilde Kur’ân konusunda yaşıyoruz.

Hizmet yorumlamak mıdır?

Bediüzzaman hiçbir eserinde talebelerine "Risale-i Nur'u yorumlayın" şeklinde bir görev tevdi etmemiştir.