Bir deve sağımı cihad mı, yetmiş senelik namaz mı?

- Ümmetin en küçük bir meselesini en büyük bir şahsî kemalât meselesinden daha üstün görmekte zorlanıyorsanız, - Maddî veya manevî cihadın her türlüsüne ait en cüz’î bir hizmeti, bir faaliyeti, bir yardımı, bir desteği en...

Bugün tahtakurusu öldüren yarın neler yapmaz?

Bediüzzaman ve talebelerinin girdiği hapishanelerde mahkûmlar tahtakurusu bile öldüremez hale geliyorlardı. Bunun da önemli bir sebebi vardı.

Bediüzzamanca bir yakarış

İlâhî! Kıyamet gününe kadar benim için istiğfar eden binlerce lisanım olsun isterim. İlâhî, kalem ve yazdıkları var olduğu müddetçe, şu risalenin nüshalarını, benim bedelime istiğfar eden ve Peygambere salâvat getiren lisanlar eyle. İlâhî! Günahlar beni...

Kadir Gecesi kudsiyetinde bir gece

“Bu gece elden geldiği kadar Kur'an’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.”

Hayalî Ziyaeddin yerine Hayalî Bediüzzaman mı?

Hayalî Ziyaeddin vakıasını anlatarak biz son derece önemli bir ölçü ile donatan Bediüzzaman, şimdi bir kısım takipçileri tarafından “Hayalî Bediüzzaman” haline getirilmek isteniyor. Son zamanlarda peş peşe yaşanan üç ayrı hadisede, tıpkı kendisinin anlattığı vak’adaki...

“Hayalî Ziyaeddin” mektubu

Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok fevkinde hüsn-ü zanlarını ve ifratlarını ta'dil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan kırk-elli sene evvel, büyük kardeşim Molla Abdullah (rahmetullahi aleyh) ile bir muhaveremi hikâye...

“Bu gece melekler gibi ibadet edeceksiniz”

Leyle-i Mirac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. . . .

Dünyayı süsleyen Said’ler

Bediüzzaman Said Nursî, arkasında sadece Risale-i Nur Külliyatını bırakmadı. Risale-i Nur’un yaşayan eserleri de, en az risaleler kadar muhteşem eserlerdi.

3. Kâinat onsuz olamaz

Şimdi bak: Onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumî, şevk ve cezbe içinde bir zikirhaneye inkılâb etti. . . .

Sungur Ağabeyi yâd ettik

Bediüzzaman'ın “Hayatım hayatınla devam edecek” şeklindeki iltifatına mazhar olan talebesi Mustafa Sungur, vefatının dördüncü yılında Kartalbaba Külliyesinde anıldı.