O, haksızlık karşısında hiçbir zaman susmadı

28 Şubat döneminde Risale-i Nur ile ilgili olarak Akit gazetesinde yayınlanan röportajın üçüncü bölümü.

Bütün çözümler Kur’ân’da

28 Şubat döneminde Risale-i Nur ile ilgili olarak Akit gazetesinde yayınlanan röportajın ikinci bölümü.

“O, Kur’ân’ın adamı”

28 Şubat döneminde, mahut "füruat" şaşkınlığının yol açtığı tereddütleri izale etmek üzere Akit gazetesinin bizimle yaptığı ve sekiz gün süreyle tam sayfa yayınladığı mülâkatın birinci bölümü.

3. Kâinat onsuz olamaz

Şimdi bak: Onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumî, şevk ve cezbe içinde bir zikirhaneye inkılâb etti. . . .

Sungur Ağabeyi yâd ettik

Bediüzzaman'ın “Hayatım hayatınla devam edecek” şeklindeki iltifatına mazhar olan talebesi Mustafa Sungur, vefatının dördüncü yılında Kartalbaba Külliyesinde anıldı.

Mustafa Sabri Efendi’nin Üstad’a şahitliği

“Hadisçi” ünvanı altında Resulullah’ın hadislerine güveni sarsmak için faaliyet gösterenlerin Bediüzzaman’dan niçin hoşlanmadıklarını şu iki hatıradan anlayabilirsiniz:

Çağdaş Mutezile iktidar savaşı veriyor

Yazar Metin Karabaşoğlu, bazı Risalelerdeki istihraçları bahane ederek Bediüzzaman’ı suçlamaya kalkanların ilmîlikten ve iyiniyetten bütünüyle uzak olduklarını açıkladı.

Bir televizyon ilâhiyatçısına daha suçüstü!

Bediüzzaman Said Nursî’yi Hıristiyanlara hoşgörü göstermekle suçlamaya kalkan bir televizyon ilâhiyatçısı, Hıristiyan ve Yahudileri Cennete sokmuş!

“Bir kere okumak on defa görüşmekten iyi”

Bediüzzaman, kendisini ziyaret eden talebesine “Bir defa bile Risale-i Nur’dan okusanız, beni on defa görmekten daha faydalı olur” demiş.

Kırk sekiz yamalı cübbe

Ertesi gün mahkemeye çıkacaktı. Cübbesine yama yapmamız için bize göndermişti. Kırk dört tane yama saydık; dört tane de biz yaptık. Böylece Üstad kırk sekiz yamalı “yeni” elbisesiyle mahkemeye çıktı.