Sıfatlar âlemine giriş

Risale-i Nur ile Tefekkür Derslerinin dördüncü bölümünde İlâhî sıfatlar âlemine kısa bir giriş yaptık. Kâinattaki her varlığa ve her olaya bir eser gözüyle bakmak suretiyle başladığımız tefekkür yolculuğu, ilk aşamalarda bizi İlâhî fiillerin ve Esmâ-i...

Tefekkür derslerinde konumuz İlâhî sıfatlar

İstanbul İlim ve Kültür Vakfınca düzenlenen Tefekkür Derslerinin yarınki (18 Ocak Cumartesi) bölümünde Risale-i Nur’un İlâhî sıfatları incelerken takip ettiği metodlar üzerinde duracağız. Vakfın Vefa’daki merkezinde sunumlu olarak cereyan edecek olan seminer, daha önce gerçekleşen...

Risale-i Nur’dan arıza tesbit yöntemleri

İİKV'nin Tefekkür Derslerinde “Eserden Esmâya” dizisinin üçüncü bölümünde müzakerelerimizin ağırlığı 24. Sözden şu pasaj etrafında döndü: “. . . Elbette gerektir ki, Cenâb-ı Hakkı bir isim, bir unvanla, bir rububiyetle, ve hâkezâ, tanısa, başka ünvanları,...

Kadîr ismini gören Alîm ismini görmezse ne olur?

İİKV’nin Tefekkür Derslerinde “Eserden Esmâya” ulaşan tefekkür yolculuğunun üçüncü bölümü yer alıyor. Vakfın Vefa’daki genel merkezinde yarın sabah (4 Ocak Cumartesi) 10:30’da başlayacak olan seminerde, Risalelerin kâinattaki her bir varlığı ve olayı doğrudan doğruya bir...

Her şeyde, her zaman Esmâ okunur

Risale-i Nur’un marifetullah bahislerinde takip ettiği önemli metodlardan birini teşkil eden bir yöntemi, İİKV’nin Tefekkür Dersleri başlıklı seminer dizisinde sunumlu olarak incelemeye başladık. Kâinattaki her varlığı ve her hadiseyi birer “eser” olarak görmek, bu metodun...