Kâinatın ve insanın şifreleri bu ahidde

Bakara sûresinin 27. âyetinde bahsi geçen “Allah’ın ahdi,” İİKV bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Tefekkür Derslerinden dokuzuncusunun konusunu teşkil etti. Bediüzzaman Said NursÎ, İşârâtü’l-İ’câz adlı tefsirinde Allah’ın ahdini çok geniş bir...

Risale-i Nur’da Kur’ânî tefekkür yöntemleri

Kur’ân’ın en önemli emirlerinden birisini “tefekkür” teşkil ediyor. Ve bu emir, tıpkı namaz, oruç veya zekât gibi, farz bir vazife olarak hepimizi bağlıyor. Risale-i Nur ise, Müslümanların nice zamandır ihmal ettikleri bu farz vazifeyi...

Kur’an Buluşmaları ve Tefekkür Dersi internette

Kur’an Buluşmaları ile Tefekkür Dersleri yarın (28 Mart Cumartesi) internet üzerinden yayınlanacak. UTESAV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan Kur’an Buluşmalarının yarın yayınlanacak olan 262. bölümünde Nisâ sûresinin 133-134. âyetleri okunacak.

İnsanın en büyük sermayesi: acz ve fakr

Bediüzzaman Said Nursî’nin “Risale-i Nur’un dört esasından ikisi” olarak nitelediği “acz ve fakr” İİKV’deki Tefekkür Derslerinin konusu idi. 29 Şubat Cumartesi günü Vakfın Vefa’daki merkezinde gerçekleşen seminerde “bu iki kavramın...

İmanın neş’esi bu bahislerde saklı

Zenginliğiyle gurura kapılan Karun’a öğüt verenler, “Allah sana nasıl ihsan ettiyse sen öylece ihsan et” demişlerdi. Eğer bu sözü tutmuş olsaydı, Karun çok büyük bir mazhariyete erişecek ve kâinatın en...

Şuûnat âlemlerine kısa bir bakış

Kâinattaki her varlığı ve her hadiseyi birer “eser” olarak görünce, insanın gözünde bütün âlem muhteşem bir sanat sergisi halini alıyor. Bütün bu eserlerin arkasında, onları ortaya çıkaran harikulâde fiiller belirmeye başlıyor. O fiillerin üzerinde de, Kâinat...

Tefekkür Derslerinde “şuunat” konusuna giriş

İstanbul İlim ve Kültür Vakfındaki Tefekkür Derslerinin bu haftaki bölümünde “şuunat” konusuna bir giriş yapmaya çalışacağız. 1 Şubat Cumartesi günü 10:30’dan itibaren Vakfın Vefa’daki merkezinde sunumlu olarak cereyan edecek olan derste, “İlâhî şe’nler” konusunun Risale-i...

Sıfatlar âlemine giriş

Risale-i Nur ile Tefekkür Derslerinin dördüncü bölümünde İlâhî sıfatlar âlemine kısa bir giriş yaptık. Kâinattaki her varlığa ve her olaya bir eser gözüyle bakmak suretiyle başladığımız tefekkür yolculuğu, ilk aşamalarda bizi İlâhî fiillerin ve Esmâ-i...

Tefekkür derslerinde konumuz İlâhî sıfatlar

İstanbul İlim ve Kültür Vakfınca düzenlenen Tefekkür Derslerinin yarınki (18 Ocak Cumartesi) bölümünde Risale-i Nur’un İlâhî sıfatları incelerken takip ettiği metodlar üzerinde duracağız. Vakfın Vefa’daki merkezinde sunumlu olarak cereyan edecek olan seminer, daha önce gerçekleşen...

Risale-i Nur’dan arıza tesbit yöntemleri

İİKV'nin Tefekkür Derslerinde “Eserden Esmâya” dizisinin üçüncü bölümünde müzakerelerimizin ağırlığı 24. Sözden şu pasaj etrafında döndü: “. . . Elbette gerektir ki, Cenâb-ı Hakkı bir isim, bir unvanla, bir rububiyetle, ve hâkezâ, tanısa, başka ünvanları,...