Ailesiz toplum 3 – Kinsey skalası, toplumsal cinsiyet eşitliği

AHMET H. ÇAKICI https://ahmethakancakici.blogspot.com/ Üçüncü Bölüm Iskartaların kendi kendilerine yok olabilmeleri için farklı hikayelere ihtiyaç var demiştik. 3-Alternatif Hikayeler İstanbul Sözleşmesi: Alternatif Hikayeler ya da Farklı Aile Formlarının Çatı Metni Dünyada ilk olarak İstanbul’da, Türkiye'nin (hem de şerhsiz) imzaladığı bir...

Ailesiz toplum 2 – İnsansız bir gelecek

AHMET H. ÇAKICI https://ahmethakancakici.blogspot.com/ İkinci Bölüm Peki ne olacak bu kadar işsiz (atık) insan? Muhtemeldir ki, kitleler bu soruya cevap bulması için iki mercie dönüp bakacaklar: Birincisi devletler.  A)       Devletler Karl Marx'tan alıntılayacağım bir kaç kelimeyi buraya taşımak istiyorum. 1700’lerden önce devletler...

Ailesiz toplum 1 – Iskartalar

AHMET H. ÇAKICI https://ahmethakancakici.blogspot.com/   MODERN FAMİLY, AİLESİZ TOPLUM .... YA SONRASI? Muhammed Turan’a Teşekkürlerimle, Ariflerden değilim, derdimi kısa yoldan anlatmayı beceremiyorum, affola. “Yaklaşmakta olan büyük sarsıntıyı korkunç acılar çekmeden atlatabilmek, soykütüğün yaratmayı hedeflediği baş dönmesi ile yok etmeden sekteye...

Yüzde 10 bizi nasıl bozar?

Medyanın ahlâk ölçütlerimizi zorlamakta bu kadar ısrarlı davranmasını sebepsiz mi zannediyorsunuz?

Hayâsızlığın kısa tarihi

Daha önce birkaç defa bölümler halinde yayınladığımız bu diziyi tek parça halinde yayınlıyoruz: ÜMİT ŞİMŞEK Dünya sapıklarının Ramazan ayında, bizim topraklarımızda, gözümüzün içine baka baka sergiledikleri hayâsızlıklar, bizi çok gecikmiş bir muhasebeyle karşı karşıya getiriyor: Bundan otuz...

Said Nur ve talebeleri

Aynen soyadının tasvir ettiği gibi bir büyük dâvâ adamı olan Osman Yüksel Serdengeçti’yi 31 sene önce bugün kaybetmiştik.

TCE şampiyonu ülkelerde nüfusun çoğunluğu veled-i zina

Toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamasında ilk dört sırayı paylaşan ülkelerin ahlâk karnesi hiç de parlak çıkmadı. İstatistikler, bu ülkelerde nüfusun yarısının evlilik dışı ilişki mahsulü olduğunu gösteriyor. Psikolog Meryem Şahin ve Dr. Mücahit Gültekin tarafından gerçekleştirilen...

Suriye’de evlendi, Bursa’da 16 yıl hapis yedi

Suriye’de 14 yaşında gelinle evlenen gence Bursa’da 16 yıl hapis cezası verildi. Gencin babası da 8 yıl hapse mahkûm oldu. Gençlerin evliliği, 15 yaşındaki Diyana Z’nin geçtiğimiz Nisan ayında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma...

Toplumsal cinsiyet, kadına şiddeti azdırıyor

Toplumsal cinsiyet eşitlği, kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarını eksiltmiyor, bilâkis arttırıyor. SEKAM ve Aile Akademisi tarafından yayınlanan ve Psikolog Meryem Şahin ile Dr. Mücahit Gültekin imzasını taşıyan bir araştırma, objektif verilere dayanarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin...

Toplumsal cinsiyet, kadını yeni acılara sürüklüyor

Toplumsal cinsiyet ile ilgili olarak yapılan bir bilimsel araştırma, kadın-erkek farklılıklarının “ayırımcılık” olarak değerlendirilmesi sebebiyle, kadının lehine değil, aleyhine sonuçlar doğurduğunu ortaya çıkardı. Aile Akademisi Derneği ile SEKAM (Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi) tarafından...