Zabelka’nın pişmanlığı

Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombaları kutsayan rahip Zabelka, sonraki yıllarını yaptığı işin pişmanlığı içinde geçirdi. Diğerlerinin ise pişmanlık diye bir derdi yoktu.

Mahkeme-i Kübrâ’ya dilekçe

Ey Ahkemü’l-Hâkimîn! Maruz kaldığımız ve tafsilâtı bütün incelikleriyle Senin ilminde mahfuz olan bütün haksızlıkları Sana şikâyet ediyoruz.

Münafık kim?

Müslümanları münafıklıkla suçlayanlar cevap versin: Şu âyetler kimi tasvir ediyor?

Zamane yalanları sınır tanımıyor

Cemaat gazetesinin kreş baskını ile ilgili “rezil” haberi, elde kalan Cemaat mensuplarının nasıl uyutulduğunu gözler önüne seriyor.

Atatürk’ün serveti nereden geldi, nereye gitti?

Engin Ardıç: "Koskoca Büyük Önder'in ülkenin en büyük toprak sahiplerinden ve en zenginlerinden biri olması doğal mıdır? sorusunu ayakkabı kutusu araştırmacılarına bırakıyorum."

Harf devrimi Lozan’ın gizli maddesiydi

Kanal A Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan, Osmanlıcanın yasaklanmasını, işgalci kuvvetlerin bile cesaret edemeyeceği bir iş olarak niteledi.

Kadın muhaddisler 40 ciltlik ansiklopediye sığmadı

Zamanımızın güzide âlimlerinden Hindistanlı Muhammed Ekrem Nedvî, hadis tarihinde çok önemli yerleri bulunan kadın muhaddisleri 40 ciltlik dev bir ansiklopedide topladı. Halen konu üzerindeki çalışmalarına devam eden Nedvî, ansiklopedinin 75 cildi bulacağını söylüyor.   Muhammed Ekrem...

Cumhurbaşkanının Kur’ân okuması kimlere battı?

Kur’ân okuyan Cumhurbaşkanı herkesi şükre sevk ederken, bazılarının kinlerini ağızlarından taşırıyor.

Aldanmanın mazereti kaldı mı?

Son olaylar, Risale-i Nur hizmetinin gerçeği ile sahtesini bütün açıklığıyla ortaya çıkardı.

Cemaat gazetesi artık PKK’nın borazanı

T. C. Cumhurbaşkanından “Yezid” şeklinde söz eden mesajları överek sütunlarına alan gazete, Dağlıca’da devleti mağlûp, PKK’yı zafer kazanmış olarak gösteriyor.