Ezanı işiten şeytan ne yapar?

Resulullah (s.a.v.), şeytanın ezan sesinden kaçmasını son derece dikkat çekici bir şekilde anlatıyor.

Cenneti parselleyenlere Kur’ân’ın çağrısı

“Bize paralel diyen Cennete giremez” iddiası, bize Kur’ân’ın bir çağrısını hatırlattı.

Makul şüphe yerine soyut kol alır mıydınız?

Vaktiyle bir mahkûmun kopan kolu "somut delil" sayılmayınca, bu haber gazete başlıklarında "Kopan Kol Soyut Çıktı" başlığıyla yer almıştı.

Yaşar Nuri camilere saldırıyor!

Bütün camileri "mescid-i dırar" ilân eden ve Osmanlı padişahlarını da "pisliklerini örtmek için cami yaptırmakla" suçlayan ilâhiyatçının hatırlattığı âyetler...

Cemaatin tavanı da sorumlu, tabanı da!

Bir cemaati yönetenlerin işlemeyi âdet haline getirdikleri suçlar, onlara uyan, onları destekleyen ve savunan cemaati de sorumluluk altına sokar mı? Bediüzzaman bu soruya “Evet” cevabını veriyor.

Sezen Aksu üzerinden topluma neler yutturuluyor?

Başörtüsü aleyhindeki sözleriyle kamuoyunda bir öküz muhabbetinin kahramanı haline geliveren Sezen Aksu ile ilgili olarak Son Devir yazarı Mahmut Çetin, dikkatlerden kaçmaması gereken tesbitlerle dolu bir yazı yayınladı.

Bir mesaj âleti olarak fesat

Haydutluğun adı "hak aramak," yol kesip gürültü çıkarmanın adı da "mesaj iletme" olursa, sonuç başka birşey mi olur?

Yeryüzünde fesat çıkarmak

Kur’ân-ı Kerimin “yeryüzünde fesat çıkarmak” şeklinde nitelediği olaylar, bize Mâide sûresinin 33-34. âyetlerini hatırlattı.

“Mutat ve meşru kanaat açıklama”

Polis taşlamayı "mutat ve meşru fikir ve kanaat açıklama yöntemi" olarak ilân eden Yargıtay'ın Türkiye'yi kana bulayan son olayları nasıl değerlendireceği merak ediliyor.

Zaman gazetesinin heykel sevgisi

Zaman gazetesi, heykelleri İstanbul'un sembolleri olarak ilân etti ve "Onlar olmaksızın İstanbul eksik kalır" dedi.