Muhteşem iniş

Baykuşun akıllara durgunluk veren konuşu ağır çekimde.

28 Şubat mı demiştiniz?

Paralel yapının militanlarına yüz kızartıcı sorular.

Münafık kim?

Müslümanları münafıklıkla suçlayanlar cevap versin: Şu âyetler kimi tasvir ediyor?

Camiler ihtiyaç için yapılmaz

Camiler İslâm’ın alâmetleridir. Bulundukları yerin bir İslâm beldesi olduğunu âleme ilân ederler.

Ezanı işiten şeytan ne yapar?

Resulullah (s.a.v.), şeytanın ezan sesinden kaçmasını son derece dikkat çekici bir şekilde anlatıyor.

Kitap korkusu

Hakim Bey, kitap düşmanı idi. Düşünceyi insan için lüzumsuz, hattâ zararlı bulurdu. Kafasının bozulmamasını istiyordu.

100 Dünyalık bir leke

1990 Kasım’ından bu yana görülen en büyük Güneş lekesi, yüzünü bize doğru çeviriyor.

Cenneti parselleyenlere Kur’ân’ın çağrısı

“Bize paralel diyen Cennete giremez” iddiası, bize Kur’ân’ın bir çağrısını hatırlattı.

Makul şüphe yerine soyut kol alır mıydınız?

Vaktiyle bir mahkûmun kopan kolu "somut delil" sayılmayınca, bu haber gazete başlıklarında "Kopan Kol Soyut Çıktı" başlığıyla yer almıştı.

Yaşar Nuri camilere saldırıyor!

Bütün camileri "mescid-i dırar" ilân eden ve Osmanlı padişahlarını da "pisliklerini örtmek için cami yaptırmakla" suçlayan ilâhiyatçının hatırlattığı âyetler...