Bu yüzlere dikkatle bakın:

Gerçi “yüz” demek için yüz şahit de yetmez, ama siz yine bakın.

Bölücü cinayet örgütünün katillerini mâsum ve mazlum olarak gösterip devletin asker ve polisini katil ilân etmeye cür’etini edenlerin yüzsüzlüğünü kastetmiyoruz; böyle mel’anetlere çoktan alıştık!

Siz sadece şu omuzlar üzerinde duran ve vaktiyle birer insan yüzü iken tanınmayacak ölçüde değişime uğramış olan cisimlere bakın.

O kafaların her birinde, Cehennemin varlığına aşikâr bir delil göreceksiniz.

Evet, öyle yüzler vardır ki, onlara baktıkça “İşte bu Cennetliklerden bir Allah dostu” dersiniz.

Yine öyle yüzler vardır ki, sahibini ateşe lâyık hale getiren ne kadar kötülük ve çirkinlik varsa, yoğunlaşmış ve Cehennemden bir pencere halini almıştır.

Gördük ve inandık!

Yâ Rabbi, bizi Cehennemden ve birer Cehennem nümunesi haline getirdiğin yaratıklarından koru!

Âmin.

Cehennemlikler2

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız