“Diyanet Risaleleri tahrif etti” diye bir yaygara kopardılar.

Foyaları hemen ortaya çıktı.

Bu defa, durumu kurtarmak için, yine eski “Kemalist devlet” sloganına sarıldılar.

Risale-i Nur’a Kemalist ayar mı?” başlığı altında, Osmanlıca aslından Latin harflerine çevrilirken hem “pot kırmak,” hem de “put kırmak” şeklinde okunabilecek ibarenin kasıtlı olarak ve Kemalist bir zihniyetle “pot kırmak” şekline çevrildiği iddiasını desteklemeye çalıştılar.

Konuya sadece bir yorum farkı şeklinde yaklaşsalar ve “put kırmak” lehindeki delillerin daha ağır bastığını, en azından kendi kanaatlerinin böyle olduğunu söyleselerdi, hiç şüphesiz, çok daha inandırıcı olacaklardı.

Lâkin hadiseye Kemalist bir çeşni katmak ve hem devlete, hem Diyanet’e, hem Üstad’ın talebelerine, hem Nur cemaatlerine birden çamur atmak gibi boylarını fazlasıyla aşan bir işe teşebbüs edince, kırk dereden su getirmek zorunda kaldılar.

Fakat kafadarlarımız daha ilk derede boğuluvermişler.

Konuyu dilbilgisi yönünden ele almaya kalkışmışlar ve “Burada put kırmak bir cümledir. Put özne, kırmak ise yüklemdir” demişler!

Gereği görüşüldü:

Tabansız cemaatin okursuz gazetesini çıkaran eşhasın “özne” ile “nesne” arasındaki farkı ayırt edecek durumda olmadıkları tebeyyün etmiş bulunduğundan, başlangıç seviyesinden itibaren kapsamlı bir Türkçe dilbilgisi eğitime tâbi tutulmalarına ve bu eğitimi başarıyla tamamlayıncaya kadar da Türk dilinin konuşulduğu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde her türlü yayın faaliyetinden alıkonmalarına…

(Not: Pasajın devamında bir de “Edison Krıtik” denen bir zât-ı muhteremden (!) söz ediliyor, ama hadi buna tashih hatâsı deyip geçelim!)

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız