Ey nefsim!

İstikrarlı, sebatlı ve ihlâslı çalışman, din kardeşlerinin, Risale-i Nur hizmetkârlarının kuvve-i maneviyelerinin takviyesine, halisane hizmetlerinde gayret, faaliyet ve himmetlerini arttırmaya sebep olabilir. Haberin ve taallûkun olmadan, fazl-ı İlâhî ile husule gelecek bu azîm netice ve sevaptan, tenperverliğe ve istirahat döşeğine sukut etmemek için daima çalışkan ve faal ol! Bu saadet ve zevkten, ferah ve sürurdan mahrum olmamanın yegâne çaresi, istikrarlı ve az da olsa hergün Nurlara devamlı çalışmaktır.

Ey nefsim!

Herhangi bir yakın kardeş ve arkadaşın senin hakkında sistemli ve menfi bir surette dedikodu yapabilir. Bunlar senin kulağına gelirse, sana nakledilirse, hiç aldırış etme, misilleme yapma, onu helâl et. Bu kâmilâne muamelede ve ahlâk-ı âliyeyi bilfiil imtisalde sen kazançlısın. Merak etme, sana veya hizmetine edilen ve kötülük ve fenalıklar zarar vermez. Eğer mücadele ve münazaa edersen, işte o zaman tam zararlısın, ahmaksın, cahil ve aptalsın.

***

Zübeyir Gündüzalp, Üstadım Bediüzzaman, haz. Ömer Çiçek, İttihad Yayınları, s. 394

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız