magalipkeskin

Muallim Ahmet Galip Keskin

(1900-1939)

İlim ve sanat ehli, yüksek ruhlu bir zat. Divan sahibi. Ayrıca çeşitli edebî eserleri var. Barla’da öğretmenlik yaptı. Bediüzzaman ile beraber Eskişehir’de mevkuf kaldı.

***

Bediüzzaman’ın Muallim Ahmet Galip Bey hakkındaki sözleri:

“Bu zat, sadıkane ve takdirkârâne, risalelerin tebyizinde çok hizmet etti ve hiçbir müşkilât karşısında zaaf göstermedi. Ekser günlerde geliyordu, kemâl-i şevkle dinliyordu ve istinsah ediyordu.”

***

Muallim Ahmet Galip Beyin Risale-i Nur hakkındaki şiirlerinden:

Sözün özdür, ey can, tekellüf değil.

Ledün ilminin zübde-i pâkidir

Bu, sümmettedarik tasannuf değil.

Bu bir hikmet-i nur-u irfandır

Ki ehvâ ve lâğv ve tefelsüf değil.

Müzekkî-i nefis ve musaffî-i ruh,

Mürebbî-i dildir, tasavvuf değil.

O Sözler bütün marifet şemsidir,

Sözüm doğrudur, bir teellüf değil.

— İstanbul İlim ve Kültür Vakfının Barla Yılları sergi katalogundan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız