On dört asır önce bir gün, âniden bir tekbir yankılandı uzayın derinliklerinde.

Gökler ve yer, insanlar ve melekler onu huşû ile dinledi.

Konuşan, küçük, mavi bir gezegendi — Kâinat Efendisine beşiklik eden, gökler güzeli bir mavi gezegen.

Sonra hiç kesilmedi tekbirlerin arkası.

Günler ve yıllar boyu tekbirler yükseldi  o seyyareden.

Mavi gezegen dile geldi. “İşte,” dedi. “Ben bunun için yaratıldım.”

Onun semâsında, kıt’alarında ve denizlerinde barınan sayısız varlıklar, onu tasdik ettiler.

“Evet,” dediler yaşayışlarının diliyle. “Bizim kendi dilimizle anlatıp durduğumuz şey bundan başkası değildi.”

Küçük, mavi gezegen, üzerindeki sayısız varlıklara tercüman oldu, insanlık adına uzayın derinliklerine doğru seslendi:

Allahu ekber Allahu ekber…

***

Bu gezegende her an bir yerde güneş doğar, bir başka yerde batar.

Her an, dalga dalga ezan sesleri dünyayı bir baştan bir başa tarar.

Hergün, dünya milyonlarca dille Yer ve Gökler Rabbinin birliğini ve büyüklüğünü haykırır göklere.

Hergün, Kâinat Efendisinin risaletine milyonlar dille şahitlik eder.

Hergün 20 milyon kilometrelik bir güzergâh boyunca tevhid sadâları saçarak uçup giden dünyayı, kâinat yıldızların gözüyle seyreder, meleklerin kulağıyla dinler.

İnsanlar o sesle felâha koşar. Ülkeler ve kıt’alar saf saf olur Rabbinin huzurunda.

Saflar nöbeti birbirine devreder güneşin ardınca.

Ezanların biri bitmeden diğeri başlar.

Bir saat gibi işler dünya. Nabız gibi atar “Allahu ekber” diye.

Gayb âlemlerinde o sadâların hepsi bir lâhûtî koro olur. Şarktan ve garptan, geçmişten ve gelecekten yükselen ezan sesleri hep birden işitilir oralarda.

Dünya, gür sesli, güzel sesli bir müezzin olarak dolaşır Rabbinin mülkünde.

Tekbirsiz birtek karış yol almadan, Onun adıyla uçar.

Şahitliğini Ona sunar, göklere ilân eder.

***

Âlemlerin Rabbine göklerde ve yerde delil arayanlar, üzerindeki yaşadıkları gezegenin bu gür ve güzel sesine kulak versinler:

Bir dünyayı her nefeste binler dille birlik ve büyüklüğüne şahitlik ettirecek başka birisi var mı?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız