Bir ara gazete başlıklarını fazlaca işgal ettiği halde uzun zamandır adı hatırlanmayan bir hukukçu vatandaşımız, bugün bir rekor denemesi yaparak kendisinden söz ettirmeyi başardı.

Eski YARSAV Başkanı olan, daha eskiden beri de politika ve ideolojiyle içli dışlı bir grupla birlikte adı hatırlarda kalan Ö. Faruk Eminağaoğlu, sabah yürürlüğe giren bir kararname hakkında, yürürlüğe girer girmez Danıştaya başvurdu.

Genelge, bilindiği gibi, memurlara Cuma namazı kılma imkânı tanıyordu. Bugünün de Cuma olması münasebetiyle, Eminağaoğlu, Cuma vaktinden önce genelgeyi durdurma telâşıyla Danıştaya koştu. (Biraz daha erken kalkabilseydi, genelge daha yürürlüğe girmeden iptal başvurusu yapma imkânına kavuşacak ve bu alanda bir rekora imza atacaktı.) Ancak öğleye kadar Danıştaydan bu konuda bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmayınca, memurlar Cuma namazı kılarak laikliği ihlâl ettiler. Yurt çapında laikliği ihlâl eden memurların toplam sayısı hakkında ise henüz kesin bir bilgi alınamadı.

AK PARTİYİ KAPATMAK İSTİYOR

Eminağaoğlu, sadece genelge için iptal ve yürütmeyi durdurma istemekle kalmadı, aynı zamanda, Danıştayın bu durumu Yargıtaya ispiyonlayarak AK Parti hakkında kapatma dâvâsı açılmasına yardımcı olunmasını talep etti.

Eminağaoğlu’nun dilekçesinde, memurlara Cuma namazı izni verilmesi laikliğe aykırı olarak nitelenirken, hükûmet de laikliğe aykırı faaliyetlerde bulunmak suretiyle Siyasî Partiler Kanununun parti kapatma ile ilgili hükümlerini ihlâl etmiş olarak gösteriliyor. Eminağaoğlu bu konuda şöyle bir mantık yürütüyor:

NAMAZ KILAN DAHA NELER YAPMAZ Kİ!

Memurlar bugün Cuma namazı kılarlarsa yarın beş vakit namaz da kılarlar. Beş vakit namaz kılarlarsa oruç tutmak da isteyebilirler. Oruç tutarlarsa zekât da vermek isteyebilirler. Zekât verirlerse kelime-i şehadet de getirebilirler. Kelime-i şehadet getirirlerse hacca da gitmek isterler. Hacca giderlerse aya da gitmek isteyebilirler. Aya giderlerse oraya da şeriat getirmek isteyebilirler. Aya şeriat getirilirse Türkiye’ye zaten çoktan gelmiş olur.

Her ne kadar bu maddelerden bazıları sarih lâfızlarla dilekçede zikredilmiyorsa da, mânâlarını metinden istinbat etmek o kadar zor olmuyor.

ÇAKMAKTAŞGİLLER

Hakkında, sahte çürük raporuyla askerlikten yırttığına dair yakın geçmişte bazı iddialar ortaya atılan Eminağaoğlu’nun bu çıkışı, başkentte bir Jurassic Park kurulması yolundaki istekleri tekrar canlandırdı.

Bilindiği gibi, namaz kılmak yahut başını örtmek gibi inanç özgürlüğü kapsamına giren davranışlarda laikliğe tehdit kokusu aramak, uzunca bir zamandır artık kimsenin aklına düşmüyor. Öyle bir neslin bütünüyle tarihe gömüleceğinden endişe edenler, hiç değilse, türün son temsilcilerinden olan Eminağataş gibi hukukçularımızın devlet tarafından özel korumaya alınması gerektiğini düşünüyorlar.

Diğer yandan, HDP hakkındaki kapatma talepleri karşısında bir hayli bunalan Selâhattin Demirtaş’ın da, bir karşı saldırı olarak AK Parti hakkında kapatma dâvâsı açtırmaya çalışan Eminağataş’ın bu teşebbüsünden bir hayli hoşlandığı sanılıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız