mustafa-acet

Mustafa Acet

(1924-1990)

Emirdağ’da doğdu. Risale-i Nur ve Bediüzzaman ile 1947 yılında askerlik dönüşü tanıştı. Üstad ile beraber Afyon hapsine girdi. Hapishanede hat öğrendi. Daha sonra 1951-60 arasında imamlık yaptı, ondan sonra da uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığında hattat olarak çalıştı. Emirdağ’da Bediüzzaman’ın yakın hizmetinde bulundu. 27 Mayıs İhtilâlinden sonra da Risale-i Nur’ları yazıp okuttuğu için tutuklandı, beraat etti. Medine’de vefat etti.

***

Risalelerde Mustafa Acet

Aziz kardeşlerim, beni merak etmeyiniz. Ben her zahmette bir eser-i rahmet ve bir lem’a-i inayet gördüğümden, sıkılmıyorum. Sizin gayret ve ciddiyetiniz ve yardımınız her sıkıntıyı izale eder, daimî sürur verir.

Burada, Abdülmecid (kardeşim) hükmünde ve hanedanı da benim hanedanım olması cihetiyle en çalışkan ve fedakâr Mustafa Acet, hem küçücük bir Hüsrev, hem küçücük bir Abdurrahman hükmünde Ceylân namında çok çalışkan bir çocuk, Risale-i Nur’a tam hizmet ediyor.

(Emirdağ Lâhikasında “Kalbe ihtar edilen içtimaî hayatımıza ait bir hakikat” başlıklı mektup ile Bediüzzaman’ın vasiyetnamesinin altında imzası olan Risale-i Nur talebelerinden birisi de Mustafa Acet’tir.)

— İstanbul İlim ve Kültür Vakfının Emirdağ Yılları sergi katalogundan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız