نقض

  • binayı yıkmak, örülmüş ipi bozup dağıtmak, ahdi bozmak

♦♦♦

مَٓا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ٓ اَنْ يُوصَلَ

Allah’ın emri:

  • tekvinî emir / tabiat kanunları
  • teşriî emir / din

♦♦♦

Ahdini bozan herkesin kıyamet gününde, “Bu filânın ahdini bozma alâmetidir” diye bir bayrağı olacaktır.

Buharî, Cizye: 22; Müslim, Cihad: 11-17

Kıyamet gününde, ahdine riayet etmeyen herkesin arkasında bir bayrak bulunacak ve vefasızlığı nisbetinde bu bayrak yükselti­le­cektir.
Şunu iyi bilin ki, ahdinden dönmek hususunda kamu yöneticisinden daha büyüğü yoktur.

Müslim, Cihad:15-16

♦♦♦

Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri kesmek

Allah’ı ve peygamberlerini inkâr eden, “Kimine inanır, kimini redde­deriz” diyerek Allah ile peygamberlerinin arasını ayıran ve böyle bir orta yol bulmak isteyenlere gelince:

Öyleleri kelimenin tam anlamıyla gerçek kâfirlerin tâ kendisidir. Biz ise o kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.

Allah’a ve peygamberlerine hiçbirini ayırt etmeksizin iman edenlere ise Allah ödüllerini verecektir. Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Nisâ, 4:150-152

Sözleştikten sonra Allah’ın ahdini bozan, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi kesen ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, lânet de onlar için, yurdun kötüsü de onlar içindir.

Ra’d, 13:25

Demek siz iş başına geçecek olsanız, memlekette fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını keseceksiniz, öyle mi?

İşte onlar, Allah’ın lânetlediği ve kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.

Muhammed, 47:22-23

Size oruçtan, namazdan ve zekâttan daha faziletlisini haber vereyim mi?

İnsanların arasını bulmaktır. Çünkü insanların arasını bozmak (fesat), dini kökünden kazımak demektir.

Tirmizî, Kıyamet: 56

♦♦♦

Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyler:
  • akrabalık
  • iman kardeşliği
  • Yaratan – yaratılan
  • akıl – ilim
  • ilim – amel

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız