Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Fatiha, 1:2

***

HAMD (Şükürden farklı olarak)

 • Bütün övgü türlerini ihtiva eder
 • Şükür mânâsını da ifade eder
 • Tâzim ve muhabbetle Allah’a yönelme

ŞÜKÜR

 • Sadece iyilik karşılığı (Hamd: iyilik ve üstün vasıflar sebebiyle)
 • Kendisine yapılan iyiliğe (Hamd: iyilik kime yönelirse yönelsin)

***

HAMD

 • Kur’ân’da Allah’tan başkası için kullanılmaz
 • Tek istisna: 3:188 (menfî mânâda): “Yapmadıklarıyla övülmekten hoşlanırlar”
 • el-hamdü lillâh: 23 yerde
 • hamd: 43 yerde
 • Hamîd ismi: 17 defa
 • Tesbih ile birlikte: 14 yerde

***

el-hamd (harf-i tarif ile)

 • Ezelden ebede, her türlü hamd Allah’a aittir

***

Dünyada da, âhirette de hamd Ona aittir.

Kasas, 28:70

Bütün hamdler Göklerin Rabbi, Yerin Rabbi ve Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Göklerde ve yerde büyüklük Onundur. O Azîz’dir, Hakîm’dir.

Câsiye, 45:36-37

Hamd bütünüyle o Allah’a mahsustur ki, göklerde ne var, yerde ne varsa Onundur. Âhirette de hamd Ona mahsustur. O Hakîm’dir, Habîr’dir.

Sebe’, 34:1

Hamd bütünüyle o Allah’a aittir ki, gökleri ve yeri yoktan yaratmış, melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapmıştır. O, yarattığı şeyi dilediği gibi arttırır. Zira Allah’ın herşeye gücü yeter.

Fâtır, 35:1

Göklerde ve yerde hamd Ona aittir. Gündüzün sonuna doğru ve öğleye eriştiğiniz zaman da Onu tesbih edin.

Rum, 30:18

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Mülk Onundur, hamd Ona aittir. O herşeye kadirdir.

Tegabün, 64:1

Yedi gök ve yer ile bunlarda olan kim varsa Onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu hamd ile tesbih etmesin. Lâkin siz onların tesbihini anlamazsınız. O ise Halîm’dir, Gafûr’dur.

İsrâ, 17:44

***

TESBİH

 • Allah’ın her türlü kusurdan, noksan sıfattan, eksiklikten sonsuz derecede uzak olması
 • Bizim Ona uzaklığımızı ifade eder (bizim Güneşe yaklaşamayışımız gibi)

HAMD

 • Üstün vasıfları ve nimetleriyle bize yakın olması
 • Onun bize yakınlığını ifade eder (Güneşin bizim üzerimizde tesirini göstermesi gibi)
 • Cennet ehlinin orada duâları “Sübhanekallahümme,”

 

 • tahiyyeleri “Selâm,”
 • dualarının sonu ise
 • Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” şeklindedir.

Yunus, 10:10

***

Allah’a hamd ile başlamayan her önemli iş (her söz) hayırsız ve bereketsizdir.

Ebu Dâvud, Edeb: 18; İbni Mâce, Nikâh: 19

Zikrin en faziletlisi Lâ ilâhe illâllah, duanın en faziletlisi de Elhamdülillâh’tır.

Tirmizî, Daavât: 9

 • Temizlik imanın yarısıdır.
 • Elhamdülillâh mizanıdır.
 • Sübhanallahi velhamdülillâh ise gökler ile yerin arasını doldurur.

Müslim, Taharet: 1

***

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız