غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ

Gazabına uğramış olanların, sapmış olanların yoluna değil.

Fatiha, 1:7

♦♦♦

“Allah’ın gazabı” Kur’ân’da Yahudiler hakkında özellikle kullanılır:

“Allah’tan bir ceza olarak bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi?” de. “Allah’ın lânet ettiği, gazabına uğrattığı, kimini de maymuna ve hınzıra çevirdiği, tâğuta kulluk edenler en kötü bir mevkidedirler; onlar dosdoğru yoldan sapmışlardır.”

Mâide, 5:60

Münafıklar hakkında:

Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları da azaplandırır. Kötülük kendi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, onları lânetlemiş ve onlar için Cehennemi hazırlamıştır. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası!

Fetih, 48:6

♦♦♦

Gazaba uğrayanlar
  • Allah’ın kitabını inkâr edenler: Bakara, 2:90
  • Mü’mini kasten öldürenler: Nisâ, 4:93
  • Savaştan kaçanlar: Enfâl, 8:16
  • İman ettikten sonra gönül rızasıyla kâfir olanlar: Nahl, 16:106
  • Allah’ın çizdiği helâl-haram sınırında haddi aşanlar: Tâhâ, 20:81

♦♦♦

Yahudiler gazaba uğrayanlar, Hıristiyanlar da dalâlete düşenlerdir.

Tirmizî, Tefsir: 1

[İsrailoğullarından kâfir olanlar] kötülük işlediklerinde birbirlerini bundan alıkoymazlardı. Ne kötü birşeydi işleyip durdukları!

Onlardan birçoğunun kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Kendi elleriyle Allah’ın gazabını davet etmeleri ne kötü birşeydir! Onlar azapta sürekli kalacaklardır.

Mâide, 5:79-80

♦♦♦

Dalâlet de birçok âyette geçer, bazı yerlerde de Hıristiyanlara izafe edilir:

De ki: Ey Kitap Ehli! Dininizde haktan uzaklaşıp da aşırılığa kaçmayın. Daha önce sapmış, pek çoklarını saptırmış ve yolun doğrusundan ayrılmış bir topluluğun heveslerine uymayın.

Mâide, 5:77

♦♦♦

İmam “Âmin” deyince siz de “Âmin” deyin. Çünkü melekler de “Âmin” derler. Kimin “Âmin”i meleklerin “Âmin”ine denk gelirse, geçmiş günahları bağışlanır.

Buharî, Ezan: 111; Müslim, Salât: 72; Nesâî, İftitah: 33

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız