“Kur’an İslâmı” adı altında önce Hadisin, arkasından da Kur’an’ın bütünüyle devre dışı bırakılmak istendiğini savunan yazar Yusuf Kaplan, konuyla ilgili ikinci yazısını da yayınladı.

Yeni Şafak’taki yazısında “Kur’an İslâmı” iddiasıyla ortaya atılan projenin 200 yıllık bir geçmişi olduğuna işaret eden Kaplan, bu projenin hedefini de “Hadisler tartışılsın! Ardından Peygamber’in konumu tartışılsın ve devredışı kalsın! Sonuçta, Her kafa Kurân’ı yorumlasın, neredeyse kelle sayısı Kur’ân çıksın. Nifak çıksın ve insanlar dinden uzaklaşsın, kaçsın!” sözleriyle açıkladı.

Yusuf Kaplan, yazısında özetle şu görüşlere yer verdi:

Batılılar, neden Hz. Peygambere ve hadislere saldırıyorlar peki?

Düşünün!

Sıra Kur’ân’a gelecek! Bazı âyetler öne çıkarılacak ve sonuçta, “bu kitap saçma -hâşâ- bir kitap” diyecekler!

Müslümanlar da bu durumu tevil edip duracaklar.

ÖRNEK, HIRİSTİYANLIĞIN TARİHİ

Muharref Hıristiyanlığı Aziz Pavlus kurdu. Peygamber olsa, insanlar din icat edemezdi oysa.

İlke şu burada: Tevhid’in koruyucu kalkanı, Nübüvvet hakikati.

Luther “İncil Hıristiyanlığı” çağrısı yaptı. İncil’i çağın zihin kalıbına göre okudu. Her şeyi yıktı. Sahte bir din icat etti.

İslâm’ı bekleyen tehlike de bu!

“Kur’ân İslâmı” söylemi, geliyorum diyen en büyük felâketlerden biridir. İslâm’ı protestanlaştırma projesidir çünkü bu söylem.

İslâm’ı hurafelerle doldurdular, diyorlar. Luther de öyle demişti. Ama asıl hurafeyi o üretti: Sahte Din.

Dine Karşı Din icat edecekler! O yüzden “Uyuma!” diyorum.

Şunu iyi bilelim: Kimseden çekmedi bu din, hurafe temizliyoruz, diyerek zihninin çağdaş hurafelerle iğdiş edildiğini göremeyen çapsızlardan çektiği kadar!

Hurafeleri temizleyeceğiz, diyorlar. Böyle diyenlere şu soruyu sormak zorundayız: İyi de, kimsin “sen”?

Hurafe “sen”sin: Ç/ağ’ın, insanın zihnini iğdiş eden seküler hurafelerinin kölesi!

Özetle 200 yıllık oryantalist proje şunu hedefliyor:

Hadisler tartışılsın! Ardından Peygamber’in konumu tartışılsın ve devredışı kalsın!

Sonuçta, Her kafa Kurân’ı yorumlasın, neredeyse kelle sayısı Kur’ân çıksın. Nifak çıksın ve insanlar dinden uzaklaşsın, kaçsın!

Sözün özü: Hadisleri, Hz. Peygamberi tartışmalı hâle getirip Kur’ân’ı kıt akıllarına göre yorumlayan Müslüman Lutherler icat edecekler!

Oysa, diğer dinler paçavraya çevrildi. Niçin? Peygamberi olmadığı için.

Tevhid, peygamber varsa, korunur. Yoksa, önüne gelen “tanrılığa” soyunur.

Son söz: Hadisler, Kur’ân’ın önüne geçiyor, diyenler, kendilerini hadislerin de, Kur’ân’ın da önüne geçirdiklerini görebiliyorlar mı acaba?

***

Yusuf Kaplan’ın Yeni Şafak’taki yazısı:

http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/YusufKaplan/geliyorum-diyen-fel%C3%A2ket-kur%C3%A2n-isl%C3%A2mi-soylemi/57877

1 YORUM

 1. TEFSİRDEN SAKINMAKLA ALAKADAR

  Bunu inkâr eden adam eğer içtihad ile olsa, ne mükâbirdir ve ne küfre gider. Zira âmm, bir hâssın intifasıyla müntefî değildir. Muhakemat ( 48 )

  Binaenaleyh her eve kendi kapısıyla gitmek lâzımdır. Zira her evin bir kapısı var. Ve her kilidin bir anahtarı vardır… Muhakemat ( 48 )

  Selef-i sâlihînin ve muhakkikîn-i ülemanın âsârları, çendan her derde kâfi ve vâfi bir hazine-i azîmedir; fakat bazı zaman olur ki, bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünki hazine kapalıdır; fakat bir anahtar, çok hazineleri açabilir. Zannederim ki, o enaniyet-i ilmiyeyi fazla taşıyan zâtlar da anladılar ki: Neşrolunan Sözler, hakaik-i Kur’aniyenin birer anahtarı ve o hakaiki inkâr etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılınçtır. Mektubat ( 425 )

  “Hak böyledir. Hakikat budur. Allah’ın emri böyledir” der. Yoksa, Allah’ı kendi keyfine konuşturmaz. Hadsiz derecede haddinden tecavüz edip, Allah’ın taklidini yapıp, onun yerinde konuşmaz. فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ düsturundan titrer. Sözler ( 186 )

  ______________________

  Tefsirden Sakınmaya Dair

  Tefsirden Sakınmaya Dair konusunda 1 sayfada 3 kayitli hadis var

  Fasil:TEFSİR BÖLÜMÜ – TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA
  Konu:Tefsirden Sakınmaya Dair
  Ravi:Cündeb
  Hadis:Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim Kitabullah hakkında şahsi re`yi ile söz ederse, isabet bile etse hatadadır.” (Rezin şu ilavede bulunmuştur: “Kim re`yi ile söz eder de hata ederse küfre düşer.”)
  HadisNo:409

  Fasil:TEFSİR BÖLÜMÜ – TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA
  Konu:Tefsirden Sakınmaya Dair
  Ravi:İbnu Abbas
  Hadis:Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim Kur`an hakkında ilme dayanmadan söz ederse ateşteki yerini hazırlasın.”
  HadisNo:410

  Fasil:TEFSİR BÖLÜMÜ – TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA
  Konu:Tefsirden Sakınmaya Dair
  Ravi:
  Hadis:Yine Tirmizi`nin bir rivayetinde şöyle buyrulmuştur: “Benim hakkımda da bildiğiniz dışında sözden kaçının. Kim bana bile bile yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın. Kim de Kur`an hakkında re`yi ile söz ederse ateşteki yerini hazırlasın.”
  HadisNo:411

  http://hadis.ihya.org/kutubusitte/konu/51.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız