Muhsin Alev

(Abdülmuhsin Alkonevî)

Konya’da dünyaya geldi. 1944 sonrasında Konya’da Zübeyir Gündüzalp ile beraber Risale-i Nur hizmetlerinde bulundu. Daha sonraki yıllarda, Edebiyat Fakültesinde felsefe öğrencisi iken, İstanbul’da hizmetine devam etti. Bu arada, arkadaşlarıyla beraber Gençlik Rehberi’ni matbaada bastırdı; bu sebeple Üstadla beraber yargılandı ve beraat etti. 1954’te ise Almanya’ya yerleşti; Risale-i Nur hizmetlerine orada devam ediyor.

***

Risalelerde Muhsin Alev

“Yâ Rab! Bizi ebedî haps-i münferidden kurtarıp bâki ve sermedî bir âlemin saadetine nâil edecek bir hakaik hazinesinin anahtarını Risale-i Nur gibi nazirsiz bir eseriyle bahşeden sevgili ve müşfik Üstadımızı, zâlimlerin ve düşmanların suikastlarından muhafaza eyle, Kur’ân ve iman hizmetinde daima muvaffak eyle. Ona sıhhat ve âfiyetler, uzun ömürler ihsan eyle” diye dua ediyoruz.

Evet, Üstadımız Hazretleri, Risale-i Nur’u dikkat ve tefekkürle okumak nimet-i uzmâsına nail olan biz bir kısım üniversite gençliği, bir hüsn-ü zan veya bir tahminle değil, tahkikî ve tetkikî bir surette, sarsılmaz ve sarsılmayacak olan ilmelyakîn bir kuvvet-i imaniye ile inanıyoruz ki, zemin yüzünün bu asra kadar görmediği bir vahşet ve dehşetin sebebi olan dinsizlik ve ilhadı, Bediüzzaman ortadan kadırmaya inayet-i Hak ile muvaffak olacaktır.

Bizim bu kanaatimiz, safdilâne veya tahminle değildir; ilmî ve delile müstenid bir tahkik iledir. Bunun için, muarız olan dahi bu hakikati kalben tasdik edecektir. Dua ve şefkat buyurun, Kur’ân ve iman hizmetinde fedâi olalım. Risale-i Nur’u, bir dakikamızı bile kaybetmeden okuyalım, yazalım, ihlâs-ı tamme muvaffak olalım.

Üniversite Nur talebeleri namına Abdülmuhsin

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız