MEHMET SÖZER

(Tenekeci Mehmet Efendi)

(1892-1981)

Tenekeci Mehmet Efendi olarak biliniyorsa da, asıl mesleği hattatlıktır. Isparta ve civarı camileri, onun levhalarıyla süslüdür. Üstadın Barla’dan yazdığı, muallim ve nahiye müdürünün ezâsına tahammül edemez hale geldiğini ifade ettiği mektubu Isparta Valisine ulaştırınca, Üstad tekrar Isparta’ya alındı.

***

Bediüzzaman’ın mektuplarından:

Kâtip Osman ve Mehmed Zühtü gibi hizmet-i Kur’aniyede eski ve ehemmiyetli ve kıymettar Tenekeci Mehmet’in de rüyası ehemmiyetlidir. Allah hayretsin. Isparta için çok hayırlıdır; onun içinde ehemmiyetli bir müjde var.

***

Tenekeci Mehmet Efendinin hıfza başlaması mübarektir. Allah muvaffak etsin. Biz ona duayla yardım ediyoruz. O da okudukça bize duayla yardım etsin.

***

Tenekeci Mehmet Efendinin hıfz-ı Kur’ân’a çalışmak niyeti çok mübarektir. Cenab-ı Hak onu muvaffak etsin. Elimizden geldiği kadar duayla yardım edeceğiz. Kur’ân-ı Azîmüşşânın herbir harfinin ekalli on hasene olmakla beraber, tekerrür ettikçe ve mübarek vakitlere rastgeldikçe ve melek ve sair zîşuur ruhânîler kıraatini dinledikçe, herbir harfi öyle bir çekirdek olur ki, hasenat cihetinden öyle bir mânevî sümbül teşekkül eder ki, o sümbülün taneleri, tekellüm vaktinde ağızdan çıkan bir kelimenin havanın dalgalarının aynalarında temessül eden milyonlarca, o kelime gibi kelimelerin adedine belki müsâvi gelir. Böyle herbir harfi bir hazine-i ebediyenin bir anahtarı olabilir bir kudsî kelâmı kalbinde yazmak, ne kadar mukaddes bir hizmet olduğu âşikârdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız