Sözü hiç uzatmaya gerek yok:

 

Barışa yanaşıyormuş gibi görünüp “Çekiliyoruz” dedikten sonra, barış ortamından istifade ederek 80 bin silâhı bu milletin evlâtlarına karşı kullanılmak üzere vatanın dört bir köşesine depolayan, ele geçirdikleri belediyelerin eliyle memleketin yollarına bombaları döşeyen hıyanet çetesine ve onların savunucularına karşı ne yapılması gerektiğini Yüce Allah kitabında açıkça bildiriyor.

 

Hıyanetleri defalarca sabit olmuş böyle din ve millet düşmanı vatan hainlerine, bırakın müsamaha göstermeyi, tehlike bütünüyle bertaraf edilmedikçe hayat hakkı tanımanın dahi nasıl bir İlâhî tehdit sebebi olabildiğini aşağıdaki âyet meallerinde ve bu âyetlerden birinin nüzul sebebinde açıkça bulacaksınız:

Yeryüzünde iyice güçlenmedikçe esirler almak, hiçbir peygamber için uygun değildir. Siz dünyanın gelip geçici menfaatini istiyorsunuz; Allah ise âhireti murad ediyor. Allah’ın kudreti herşeye üstündür, her işi ve her hükmü hikmet iledir.

— Enfâl, 8:67

Bedir Savaşında alınan esirlerin durumuyla ilgili olarak Peygamberimizin yaptığı istişarede, Hz. Ömer başta olmak üzere bir kısım Ashab esirlerin öldürülmesini, diğerleri ise fidye karşılığında serbest bırakılmasını savundular. Neticede esirler fidye karşılığında serbest bırakıldı. Ancak İslâm toplumu henüz kendisini toparlamaya çalışıyordu ve müşrik ordusu da tümüyle bertaraf edilmiş değildi. Bu bakımdan, fidye karşılığında bile olsa esirlerin serbest bırakılması, Müslümanların karşı karşıya bulunduğu tehlikenin devamına, belki de büyümesine meydan vereceği için, âyet, mü’minleri ciddî bir şekilde uyarmıştır. (Müslim, Cihad: 58; Ebû Davud, Cihad: 121; Tirmizî, Tefsir 8:6, 7.)

Kâfirlerle savaşta karşı karşıya geldiğiniz zaman onların boyunlarını vurun. Onları iyice sindirdiğinizde, sımsıkı bağlayın.  Savaş bittikten sonra ya onları lütfedip bırakır, yahut fidye alırsınız — tâ savaş sona erip silâhlar bırakılıncaya kadar böyle yapın.  Allah dileseydi onlardan intikam alırdı.  Lâkin O sizi birbirinizle sınıyor. Allah yolunda öldürülenlerin ise yaptıklarını O hiçbir zaman boşa çıkarmaz.

— Muhammed, 47:4

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız