Kur’an Buluşmaları, 2017-18 dönemine “Kur’ân’ı Yaşayarak Okumak” başlıklı özel gündemiyle girdi.

UTESAV’ın “Erdemli İş Adamı” projesi kapsamında sunumlu olarak gerçekleşen  Buluşmada, âyet ve hadisler ışığında şu konular ele alındı:

  • Kur’ân-ı Kerim kıyamete kadar gelecek bütün çağlara ve bütün insanlara inmiştir.
  • Kur’ân’ın ulaştığı herkesin, Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bu hitaba cevap vermek yükümlülüğü vardır.
  • Kur’ân, insanlar için hem bir öğüt, hem de şeref vesilesidir; çünkü bu kitapla insan, Âlemlerin Rabbine muhatap olur.
  • Her meslekten ve her seviyeden insanların Kur’ân’dan bir nasibi vardır. Bu bakımdan, herkes Kur’ân’ı ve meal ve tefsirlerini okumalı, ancak kendi uzmanlık alanının dışına çıkan konularda, özellikle hüküm çıkarma konusunda hüküm vermeye teşebbüs etmemelidir.
  • Kur’ân-ı Kerimin öğütleri ve kıssaları – ki bunlar Kitabımızın büyük kısmını teşkil eder – herkese, ahkâm âyetlerinin hükümle ilgili kısımları ise bu konunun uzmanlarına hitap eder. Ahkâm âyetlerinin de sonları, herkese hitap eden ve herkesin rahatlıkla anlayacağı öğütler ve uyarılar içerir. Bu bakımdan, ahkâm âyetlerinin özellikle son kısımlarını dikkatle okumak ve gereken dersleri çıkarmak, Kur’ân’dan istifadenin önemli bir şartıdır.
  • Fıkıh ile ilgili bilgiler, Kur’ân’ın öğüt ve uyarılarını ciddîye alan ve bunları güzelce özümsemiş bulunan kimseleri Allah’ın rızasına yaklaştırır. Ancak bu vicdanî altyapı sağlam olmaz da mesele sadece “farz-sünnet-haram-mekruh” gibi bir tasnifat seviyesinde kalırsa, Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına riayet etme hususunda lâübaliliğe kaçma ihtimali yüksektir.
  • Kur’ân-ı Kerim, pek çok âyetinde, muhataplarını “en güzel olanı” almaya teşvik etmiş, böylece bir fazilet toplumunun çekirdeklerini muhataplarının gönüllerine yerleştirmiştir. İlk nesillerden, özellikle Sahabeden bize intikal eden vak’alarda, bu konuda yol gösterecek pek çok örnek vardır.

Kur’an Buluşmalarının bu bölümüne ait video kaydı:

***

Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfının (UTESAV) “Erdemli İş Adamı” projesi çerçevesinde 2013 başından bu yana devam eden Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları saat 7:00-9:00 arasında gerçekleşiyor.

MÜSİAD’ın Haliç, Sütlüce’deki genel merkezinde cereyan eden programımız simit-peynir-çay’dan meydana gelen bir kahvaltı ikramı ile başlıyor, 7:30’dan itibaren de sunum ve onu takiben soru-cevaplarla devam ediyor.

Herkese açık olarak cereyan eden Kur’an Buluşmalarında hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız