Fethullah Gülen, herkul.org sitesinde yayınlanan opus 442 no.lu Nağmesinde yine muhabbet sözlüğünü açtı.

Gülen’in bu defa muhalifleri hakkında kullandığı tabirler arasında “firavun, gözü dönmüş dinsiz ve densizler, nifak, zalim, pire, kene” gibi isim ve sıfatlar ile “Zorlansınlar, göbekleri çatlasın, beyin kanamasından gitsinler” şeklinde temenniler bulunuyor.

Şakirtleri arasındaki moral çöküntüsünü kontrol altına almak amacıyla yapıldığı anlaşılan sohbette asabî hareketleri dikkat çeken Gülen’in ifadelerinden bazıları şöyle:

“Firavunun karşısında Seyyidina Hazreti Musa gibi, gözü dönmüş dinsiz ve densizlerin tecavüzleri karşısında ölümü gülerek karşılayan Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti Mesih gibi…”

“Onların sadece dünyaları var. Onlar biliyorum görünseler bile Allah’ı bilmiyorlar. Hazret-i Muhammed Mustafa’yı tanımamışlar. Kur’an’la alâkaları yok. Sadece o namı ve nişanı dünyevî saltanatları adına o kutsalları kullanıyorlar.”

“Zalimin işini kolaylaştırmak, o da bir vebaldir. Zorlasınlar, göbekleri çatlasın, beyin kanamasından gitsinler.”

“Onlarda o yürek yok. onlarda o iman yok. imanın şekli var, bir yönüyle nazarisi var ve onu istismar ediyor, kendi dünyevî saltanatları, debdebeleri, ihtişamları, villaları, yalıları, kasırları adına kullanıyorlar.”

Fethullah Gülen, bu arada, daha önce tutuklanan emniyet görevlileri hakkında şu ifadeleri kullanmak suretiyle, onlar ile arasındaki organik bağı da açıkça itiraf ediyor:

“O bacılarımız ellerinde Kur’an-ı Kerim adliyenin / hapishanenin önünde Kur’an okudular. İçeriye atılanlar dar hücrede teravih namazını bile aksatmadılar. Orada kuru yerlerde yataksız, yorgansız, döşeksiz yattılar ama katiyen şikâyet etmediler.”

***

Fethullah Gülen’in “sersem koyun, münafık, levsiyat kusanlar, salya atanlar, zift savuranlar” gibi muhabbet sözcüklerini içeren bir başka sohbeti hakkındaki haberimiz:

http://www.yazarumitsimsek.com/gulenin-muhabbet-sozlugu/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız