Bir parti yöneticisinin tweet’inde “Hilâfet”ten söz edilmesi, malûm cemaatin yayın organından tepki gördü. Gazete, söz konusu tweet’i “skandal” olarak niteleyen bir haber yayınladı.

AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, bir tweet’inde “Uzun Adama muhtar bile olamaz dediler. Önce Başbakan sonra Reis-i Cumhur oldu. Şimdi de Başkan olamaz diyorlar. Halife geliyor hazır olun” şeklinde bir ifade kullanmıştı.

Çalapkulu’nun bu tweet’i, tahmin edileceği gibi, aşırı laiklikten muztarip çevreler tarafından bir linç kampanyasına bahane yapılmak istendiyse de, bu kampanya çok fazla taraftar toplayamadı.

Ancak, yine tahmin edileceği gibi, cemaatin gazetesi, laik yaygaraya eşlik etmekte hiç gecikmedi ve bu haberi “skandal” başlığıyla sütunlarına taşıdı.

2 YORUMLAR

  1. 2*Bediüzzaman beşerin medeni inkişafı ve ihtiyacı karşısında daha Hilafet mevcud iken hilafet-i İslamiye’nin bir tecdit ameliyesine tabi tutulması üzerine yeni hal zihniyetine uygun tekliflerde bulunur. Saltanat ve hilafet-i gayr-ı münfek, müttehid-e bizzat olarak görür. Ancak sadaretin üç mühim şuraya dayanmasına rağmen yeterli olmamasına rağmen, Meşihat’ın hala bir kişinin içtihadına bırakılmasını eleştirir. Hatta ferdin dış tesiratı karşısındaki mukavemetsizliğinin eksikliğini o zaman kadar dış etkilere kapılarak dini hükümlerden yapılan fedekarlığı gösterir. Neticede Meşihat dairesinin şuraya tebdilinin önemini vurgular. Saltanatın 30 milyona hükmetmesine karşılık meşihatın 300 milyonun meselelerine muhatap olduğunu belirtir. Ve bunun alem-i İslam’ın ihtiyacını karşılamadığını önemle dikkat çeker. Ama malum hadiselerin inkişafı sonucu Hilafet harici cereyanların suikastiyle ilga olur. Ama mesele kapanmaz. Bu sefer yeni vazifesinde Bediüzzaman şahs-ı manevinin hizmetlerinden birisi de ittihad-ı İslam ile Hilafet-i İslamiye’nin ihyasıdır ki, bunun da bir şura ile temsilini öngörür. Yani cemahir-i müttkefika-yı İslam siyasi meselelere çözüm bulurken dini meselelere bir şuranın hilafeti temsilen dini meselelere bakacak. Yani eski hal kafasına göre Pansilvanya’da mukim adam gibilerinin hilafet rüyası rüya olarak kalmaya mahkum. Onun için şeytan taşıyla iki kuş vurma manşetleri beyhude gayretler cümlesinde kalmaya mahkum. Zira dini cemaatlerin maksadına ittihad yerine hubbucah adına ittihada yanaşmayanların ittihad-ı İslam’dan hisseleri bir şedit tokattır ki, intibahlarını inşallah mahşere bırakmaz. Ehl-i imanın ittihadı yerine harici şebekelerle ittihad ise neuzubillah küfre bile götürebilir.

  2. 1* Hilafet kavramı kimilerini iliklerine kadar titretir, kimilerini ise arşa kadar yüceltir. Bu öyle bir makam ki, hem insana, hem cemiyet ve hem de bütün ümmete bakan manaları vardır. Ferden: Dünyaya gelen her insanın vazife-yi asliyesi halife-i arz ünvanıyla Allah adına hükmetmek ve icraatta bulunmak mükellefiyetidir. Cemiyete bakan manası ise Hilafet-i Muhammediye namına şeair-i İslamiye’yi yaşamak ve yaşatmaktır. Bir başka hilafet daha var ki, o da bu iki hilafetin esası baki kalmak kaydıyla o unvan da Halifetullah’tır. Bu ahir zamanda geleceğini müjdelenen ve din-i mübini 3 kademede ayağa kaldıracak Mehdi’nin ünvanıdır. Bu da şahs-ı manevinin Mehdi’nin riyasetinde mümkün olacaktır. Eski hal kafası ile hareket edenler ferdin değil, şahs-ı manevinin hükmedeceğine yabancı olmaları onları sıkıntı ve yalpalanmalara atıyor. Dolayısiyle hilafet adına yapılacak yorumların da bu hakikate münasip ve mutabakatı önemlidir. Şimdi eski kafalı ve şahsı adına hareket eden ve gönlünde bir aslan yatıran bir meczubun yandaşları, hocalarının göz koyduğu hilafetin başkalarına yakıştırılmasına tahammülü olmuyor. Neocon-siyonist şebekelerin güdümündeki meczup hocasına layık görülen ünvanı başkasına kaptırmamak için, hem teşhir hem şer odaklarına ihbarda bulunuyor. Evet bir Hilafet geliyor ama nasıl? Bunu eski hal zihniyeti anlamaz ve anlatamaz ve boşuna panik yapar. Onun için ona göz atmakta fayda var. Belki eski hal kafaları yeni hale inkılap eder de murad-ı ve rıza-yı İlahiye’ye mutabık hilafeti anlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız