“Uydurulan dinden indirilen dine dönüş” sloganıyla Hadis’e yönelttiği hücumlarıyla tanınan Mustafa İslâmoğlu’nun yine Hadis’i hedef alan müstehzi ifadeleri ehl-i iman arasında büyük tepkilere yol açıyor.

Bu ifadelerinin birinde, Mustafa İslâmoğlu, namazı hadislerden öğrendiğimiz gerçeğini “ideolojik hadisçiliğin sallaması” olarak niteliyor.

İslâmoğlu, daha sonra da Yahudi namazına sözü getiriyor ve bir Yahudi hahamının Yahudi çocukları için hazırladığı “namaz hocasını” örnek olarak gösteriyor.

Yahudilerin namazından ve Yahudi hahamının namaz hocasından sitayişle bahseden Mustafa İslâmoğlu, Kur’ân’ın namaz emrini Peygamberimizin hadislerinden öğrendiğimizi dile getiren âlimleri ise çirkin bir ses tonuyla alaycı bir şekilde taklit ederek şu sözleri söylüyor:

“Düne kadar, eee… namazın rekâtını kim öğretti? Namaz nasıl kılınır, onu kim öğretti? İşte hadis olmazsa olmaz… İdeolojik hadisçiliğin böyle bir de sallaması var.”

Resimde görüldüğü gibi, Hadis’e saldırmayı meslek edinenlerin de işte böyle bir seviyesi var!

6 YORUMLAR

  1. Kardeşim, biz Yahudilere değil, Allah’ın Resulüne itaat etmekle yükümlüyüz. Yahudilerin nasıl namaz kıldığını bilmemekle irfanımıza hiçbir noksan gelmez. Fakat Resulullah’ın hadislerini bilmemenin çok ağır faturası vardır; ondan korkmak gerekir.

  2. “Bana ıztırap veren,” dedi. “Yalnız İslâmın mâruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt, gövdenin içine girdi. Şimdi, mukavemet güçleşti. Korkarım ki, cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim ıztırabım, yegâne ıztırabım budur. Yoksa şahsımın mâruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate mâruz kalsam da iman kalesinin istikbali selâmette olsa!”

  3. Mehdi inancı yahudilikten, hristiyanlıkta var diye hurafe diyen mantık
    Şimdide namaz da onlarda var diye neden inkar etmiyor acaba
    Demek ki birşeyin kuran ve sünnette olup olmamasıdır önemli olan
    Falanda filanda olup olmamasından birşey çıkarmak her zaman için dogru degildir.

  4. Resmen komedi! Namaz kılmayı hadisten, sünnetten öğrenmeye gerek yokmuş çünkü Yahudilerde bile varmış namaz! Oldu olacak Fatiha yerine de Şema Yisrael okuyalım, ne dersin İslamoğlu?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız