Vahşî bir cinayete kurban giden ve bütün Türkiye’yi hüzne boğan Özgecan’ın babası Mehmet Aslan, herkese ders teşkil edecek sözleriyle bir sükûnet ve vakar örneği sergiledi ve “Allah’ın ipine sımsıkı sarılın” meâlindeki âyeti okuma tavsiyesinde bulundu.

“Biz ne ocuyuz, ne bucuyuz” diyerek her türlü istismar yolunu kapatan acılı baba, şunları söyledi:

“Devletimiz zeval görmesin. Milletimiz necip, güzel bir millet. Güzel gönüllü insanlar var.  Ben öncelikle kendim için şunu söyleyeyim; ben günahkârların günahkârı, fakirlerin fakiri, âcizlerin âcizi bir garibim. Rabbim özel yaratmış, güzel yaratmış, çok sevdi yanına aldı. Bu memlekette artık ikilik olmasın. Bu vahim olayı yapan insanlara da zulmedilmesin, adaletin karşısına çıkıp cezalarını çeksinler. Allah onların analarına, babalarına da yardımcı olsun.

“Sevmekten başka bir çıkar yolumuz yok. Teslim olursak içimizdeki bütün güzellikler ortaya çıkacak. Savaşırsak, sonunda nefsimiz kazanacak ve analar, babalar ağlayacak, meleklerin kanatları koparılacak, meleklerin çığlıklarını kimse duymayacak. Duyduğumuz kulaklarımızın, gördüğümüz gözlerin aslında bir anlamı yok. Memlekette herkes bir şey söylüyor; biz ne ocuyuz, ne bucuyuz, şanı yücelerden yüce olan Türk milletinin bir ferdiyim, evlâdıyım. Allah devletimize zeval vermesin. Güzel gönüllere sahip olan bu milletten Allah razı olsun. Devlet büyükleri, alicenapları teker teker herkes aradı, baş sağlığında bulundu. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı ve minnetimi bildirmek istiyorum.

“Ben milletimizden çok şey bilmem ama, Mâun Sûresini, Ali İmran Sûresinin 103. âyetini ve Asr Sûresini okumalarını tavsiye ediyorum. Bu âyetler bana göre çok önemli. Doğru yolu bulmak, doğru yolu seçmek, doğru yolda yürümek çok zor. Malûm, dünya geçimini sürdürmek için çalışıyoruz. Gözümüz körleşiyor, kulaklarımız sağırlaşıyor. Herkes kalbindeki sesi iyi dinlesin. Bana yıllarca neler olabileceğini anlattılar ama ben anlamadım. Gözlerim kör, kulaklarım sağır vaziyette dünyanın peşinde koştum durdum.”

Özgecan’ın babası Mehmet Aslan, daha sonra katıldığı bir televizyon programında da şunları söyledi:

“Biz kendi acımızı yaşarken, kızımızın durumuyla ilgili bir araştırma içindeyken, henüz daha ne olduğunu anlayıp kendimize gelemeden, kâbus görüyormuşum gibi zihnim ve aklım birbirine karıştı. Birinin beni bu kâbustan uyandırmasını istedim. Ben anlayamadım. Olayın hikmetine aklım ermedi benim. Bir filozofun söylemiş olduğu çok güzel bir söz var, diyor ki: Dünyanın en güçlü ordularından daha güçlü birşey var, bilir misiniz? Zamanı gelmiş bir düşünce.

“Benim çocuğumdan önce birçok Özge’lerin, birçok meleklerin kanatları kırıldı. İnsanların bir talebi var, istemleri var. Bu olayla insanların istemiş oldukları bu talepler birleşirse ve insanlar artık ‘Bana ne, sana ne, ona ne, adam sen de’ciliği bırakıp güzel bir duygu ve düşünce çerçevesinde – idamın getirilmesini, evet, istiyorum, ama benim çocuğumun bu durumundan kaynaklanan, bu çocuğumun bu durumundan dolayı bu tartışmanın açılmasını istemiyorum.

“Şunu yaşıyorum âdetâ: Hep masallarla büyümüşüzdür. Hep şöyle söyleniyor: Bir varmış, bir yokmuş. Ben de şöyle diyorum: Bir Özge varmış, bir Özge yokmuş. Çok özür diliyorum efendim, son bir cümle ile bitireceğim. Benim felsefemde şu var, bildiğim de şudur ve bunu iki cümle ile dile getireceğim. Sevgi geldi, saygı geldi cihana. Biz yarattık dediler. Bizler sevmesini, saymasını öğretmeye geldik.”

***

Mehmet Aslan’ın sözünü ettiği sûre ve âyetlerin mealleri:

Hesap gününü yalanlayanı gördün mü?

İşte odur ki, yetimi itip kakar.

Yoksulu doyurmaya önayak olmaz.

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

Namazlarından gafildirler,

Yaptıklarını gösteriş için yaparlar,

Mâuna da engel olurlar.

— Mâun Sûresi

***

Hep birden sımsıkı Allah’ın ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Allah’ın üzerinizdeki nimetini de hatırlayın ki, siz birbirinize düşman iken, kalplerinizi kaynaştırdı da Onun nimeti sayesinde kardeş oluverdiniz. Siz ateşten bir çukurun kenarındaydınız; O sizi oraya düşmekten kurtardı. Doğru yola erişmeniz için, Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor.

— Âl-i İmrân, 103

***

Asra  yemin olsun,

İnsan hüsrandadır.

Ancak iman edip güzel işler yapanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı öğütleyenler müstesna.

— Asr Sûresi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız