Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün Facebook’taki sayfasında iktidara yönelik olarak yaptığı siyasî açıklamaya Barla Platformu Başkanı Said Yüce’den tepki geldi.

 

Nur talebelerinin iman hizmetinden başka bir gayesi olamayacağını kaydeden Yüce, “Bir siyasî parti teşkilâtının ve hükûmetinin saç ayaklığını yapmak, onun iktidar imkânlarından faydalanarak devlet kademelerinde kadrolaşmak, sonra da bu kadroları seçimler için şantaj aracı yapmak gibi yöntemler ve entrikalarla Nur talebelerinin hiçbir işi olamaz” dedi.

 

Barla Platformu Başkanı Said Yüce’nin açıklaması aynen şöyle:

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün bugün Facebook’taki kişisel sayfasında yaptığı açıklama Risale-i Nur talebelerini hayrete düşürmüştür.

Bu açıklamasında Sayın Akgündüz bir kısım devlet dairelerinde Nur talebelerinin tasfiye edildiğinden yakınmakta ve bu durumu “Ak Parti teşkilât ve hükûmetini ayakta tutan saç ayaklarını kırmak” olarak nitelemekte, bu durum devam ettiği takdirde Ak Partinin önümüzdeki seçimlerde mağlûbiyet şoku yaşayabileceğinden söz etmektedir.

Bu açıklama, Sayın Akgündüz’ün tamamen kendi şahsî fikirlerinden ibaret olup, kendisini dahi “Nur talebesi” sıfatıyla temsil etmekten uzaktır.

Zira herkesin çok iyi bildiği gibi, Risale-i Nur talebelerinin sadece ve sadece bir vazifeleri vardır; o da insanların imanlarına hizmet etmek, onları şüphe ve vesveselerden kurtarmak ve ebedî hayatlarını kurtarmalarına yardımcı olmaktan ibarettir. Bunun dışında bir vazifeleri olmadığı gibi, asıl vazifelerini de hiçbir surette maddî ve manevî, dünyevî ve uhrevî bir başka gayeye âlet etmezler ve ettirmezler.

Devlet yöneticilerine karşı da Nur talebelerinin durumu bundan farklı değildir. Nur talebeleri, diğer vatandaşlara olduğu gibi, onlara da iman hizmeti sunarlar, ayrıca kendi alanlarına giren hususlarda, yani bu milletin imanının ve İslâm âlemi ile uhuvvetinin selâmetini icap ettiren hususlarda Risale-i Nur’un Kur’an ve Sünnet ışığında irşadı istikametinde tavsiyelerde bulunurlar.

Bir siyasî parti teşkilâtının ve hükûmetinin saç ayaklığını yapmak, onun iktidar imkânlarından faydalanarak devlet kademelerinde kadrolaşmak, sonra da bu kadroları seçimler için şantaj aracı yapmak gibi yöntemler ve entrikalarla Nur talebelerinin hiçbir işi olamaz.

Başta da belirttiğimiz gibi, Sayın Akgündüz’ün bu konudaki fikirleri tamamen kendi düşüncelerinden ibarettir. Bu düşünce ve tehditkâr ifadelerden kendilerince malzeme çıkarıp da Risale-i Nur talebelerini açığa düşürmek isteyenler olursa hiç heveslenmesinler; zira tamamen dünyevî teşkilât ve komitelerin metod ve üslûplarını yansıtan böyle ifadelerin altına hiçbir Risale-i Nur talebesi imza atmaz.

Öyle umuyorum ki, Sayın Akgündüz de bu hissî davranışındaki hatâyı çok geçmeden fark edecek ve hatâsını kamuoyu önünde tashih edecektir.

***

Akgündüz’ün açıklaması ile ilgili diğer haberimiz:

http://www.yazarumitsimsek.com/bir-garip-aciklama/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here