Hidayet

1 Bütün varlıkların yaratılış gayesine ulaştırılması

Firavun “Siz ikinizin Rabbi de kim?” dedi.
Musa “Rabbimiz, herşeyi yerli yerince yaratan, sonra da yol gösterendir” dedi.

Tâhâ, 20:49-50

O Rabbin ki yarattı, düzene koydu.
Kaderini çizdi, yol gösterdi.

A’lâ, 87:2-3

♦♦♦

Peygamberler ve kitaplar göndermek suretiyle insanlara iki cihan saadetinin yollarının gösterilmesi

O, sana kitabı hak ile ve daha önceki kitapları doğrulayıcı olarak indirmiştir. Tevrat ve İncil’i de O indirdi.
Bunları daha önce insanlar için birer hidayet rehberi olarak indirdiği gibi, hak ile bâtılı birbirinden ayırt eden Furkan’ı da indirdi.

Âl-i İmrân, 3:3-4

“Kitap bizden önceki iki topluluğa indirildi; biz onların derslerinden habersizdik” demeyesiniz diye Biz onu size indirdik.
Veya “Bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk” demeyesiniz diye. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Artık Allah’ın âyetlerini yalanlayan ve halkı ondan alıkoyan kimseden daha zalimi olur mu? Halkı âyetlerimizden alıkoyanları, bu engellemeleri yüzünden azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

En’âm, 6:156-157

♦♦♦

Kimler için hidayet?

Bu, bütün insanlar için bir açıklama, takvâ sahipleri için bir hidayet ve öğüttür.

Âl-i İmrân, 3:138

Doğrusu, Biz Musa’ya hidayet rehberini verdik ve İsrailoğullarını kitaba vâris kıldık.

Akıl sahipleri için o kitap bir hidayet ve öğüttür.

Mü’min, 40:53-54

Öfkesi geçtikten sonra Musa levhaları yerden aldı. Onlarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet yazılıydı.

A’râf, 7:154

Biz Kur’ân’dan mü’minlere şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Bu ise zalimler için hüsrandan başka birşey arttırmıyor.

İsrâ, 17:82

Mü’minler için o bir hidayet ve bir rahmettir.

Neml, 27:77

Muhsinler için o bir hidayet ve rahmettir.

Lokman, 31:3

Yeni bir sûre indirildiğinde, onlardan “Bu sûre hanginizin imanını arttırdı?” diyenler olur. İman edenlere gelince, bu sûre gerçekten onların imanını arttırmıştır; onlar bununla sevinç duyarlar.
İndirilen sûre, kalplerinde hastalık bulunanların da pisliğine pislik katar; sonunda onlar kâfir olarak ölürler.

Tevbe, 9:124-125

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız