Risale-i Nur’un insanlar üzerinde bu kadar etkili olmasının başlıca sebepleri arasında sayılabilecek iki önemli özelliği vardır.

Birincisi:

Risale-i Nur, Kur’ân’ı ve kâinatı beraberce okur. Yahut Kur’ân’da kâinatı, kâinatta Kur’ân’ı okur. Çünkü her ikisi de birbirini tefsir etmektedir.

Dünyaya gözünü açan her insan, kendisini bir anne ve baba şefkatiyle kuşatılmış bulur. İşte bu, Âlemlerin Rabbinden bir âyettir; insana, herşeyi kuşatan bir rahmetten haber verir.

Kur’ân da ilk âyetinde Allah’ı Rahmân ve Rahîm isimleriyle anlatır. Bizzat kendisini “mü’minlere rahmet” olarak, Peygamberi de “bütün âlemlere rahmet” olarak tanıtır.

Risale-i Nur’un rehberliğiyle Kur’ân’ın irşadına ulaşan insan, kâinatı baştan başa rahmet parıltıları içinde, Yer ve Gökler Rabbinin lütuflarıyla dolu, zikir neş’esiyle coşkulu bir halde seyreder.

O da bu kâinatın bir parçası, bu coşkunun bir katılımcısıdır.

Böylece, bir okuyucunun Risale-i Nur’dan aldığı iman dersi, yaşanan bir hayat olur.

Onun içindir ki, insanlar Risale-i Nur’u okudukça onu yaşamak ister, yaşadıkça da onu okumaya devam eder.

Risale-i Nur’u ilk olarak okuyanların neler hissettiklerine ve neler yaşadıklarına dair pek çok örneği, Risale-i Nur Külliyatından Barla Lâhikasında bulabilirsiniz. Bu eserde yer alan mektuplardan, Üstadın önde gelen bir talebesi Hüsrev Altınbaşak’a ait olan şu satırlar, konuyu aydınlatmak için yeterli olacaktır:

Aziz Üstadım,

Nazarım nereye ilişse, aklım herhangi bir hali muhakeme etse, muhayyilem neyle meşgul olsa, sâmiam ne duysa, kalbim nereye gitse, dolaştıkları yerlerde ve tesadüf ettikleri şeylerde, beşere bakan pek büyük âsâr-ı rahmeti görüyor. Semavat ve Arş, bütün heybetiyle insanların seyrangâhı, Cennet mesken-i hakikîsi oluyor. Zemin bir hane şekline giriyor. Mele-i âlânın sekeneleri ve zemin yüzüne serpilen yüz binlerce mahlûkat ve nebatat envâının, insanların hacetleri için koşuştuklarını, sineklerden balıklara, zerrelerden yıldızlara kadar küçük büyük her bir masnû, insanların yüzüne vahşetle değil, gülerek baktıklarını görüyor.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız