laikçi: Türkçe kaidelerine aykırı, uydurma bir kelime.

Laik” kelimesine, “isimden isim yapan” bir ek getirmek suretiyle ve zorlanarak uydurulmuş bir kelimedir. -cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü şeklindeki ekler, isimden isim veya sıfat yapar: simitçi, politikacı, edebiyatçı, fizikçi, dahiliyeci, gelenekçi, yenilikçi, cumhuriyetçi gibi…

Bu ekle türetilen kelime isim veya sıfat olabilir, ancak sıfatların sonuna gelmez, sadece isimlerin sonuna gelir. “Laik” kelimesi ise sıfat olduğu için, “laikçi” şeklinde bir kelime Türkçenin kaidelerine uymamaktadır. Bu kelime, ancak “laiklikçi” gibi bir şekle sokulursa Türkçeye uygun hale gelebilir, fakat bunu da Nasreddin Hocanın kar helvasından farklı bir istikbalin beklediğini söyleyemeyiz. Onun için, “laikçi” kelimesini kullanan dostlarımıza, meramlarını anlatmak için, lütfen, ama lütfen, dilimize aykırı düşmeyen bir kelime bulmalarını hararetle tavsiye ediyoruz.

4 YORUMLAR

  1. Kanaatimce, “laik” kelimesi “laikçi” kelimesinden türetilmiş bir kelime olsa gerek. Yani burada merkez kelime “laikçi”. Bu kelimeden -çi ekini atıyoruz. Geriye “laik” kelimesi kalıyor. Asıl tartışılması gereken kelime “laik” kelimesi değil. Asıl tartışılması gereken kelime “laikçi” kelimesi. Bu kelime Türkçe dil kurallarına asla uymadığı gibi, Sosyoloji kurallarına, birleşme ve bütünleşme kurallarına da uymuyor. Merkez kelime olan “laikçi” kelimesini gördüğünüz anda şunu söyleyebilirsiniz: Bu kelime, girdiği her yeri parçalara ayırıyor. İnsanları, toplumları birbirinden koparıyor.

  2. “Laikçi” kelimesi istismara ve suistimale son derece müsait bir kelimedir. Dolayısıyla, bu kelimeden türetilen bütün kelimeler de problemli demektir. “Laikçi” kelimesi, göstergebilim, semantik ve genetik açıdan hiç bir kurala uymayan, kural tanımayan bir kelimedir. Bu kelimenin dolaşıma girdiği bir toplum ne hale gelir, düşünmek gerekir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız