Risale-i Nur ile giriştiği büyük mücahedesinden önce nefis karşısında nice meydan muharebeleri veren ve bu muharebelerdeki zaferlerinin neticesi olarak beşeriyete “Mesnevî-i Nuriye” adlı bir şaheser armağan eden Bediüzzaman Said Nursî, mezkûr eserinde, nefisle mücadeledeki başarı sırrını açıklıyor.

 

Nefis, kendisinden daha küçük veya daha kıymetsiz şeylerin, Hâlıkın kudret elinden çıktığını itiraf ve tasavvur etmek istemez. Kendi rubûbiyet dairesini muhafaza etmek için, sadece kendisinden yukarıda olanı Hâlıka verir, aşağıda olandan ise gaflet eder.

Onun için, nefis kendisini herşeyden küçük veya hiçbir şey olarak görmedikçe, bir nevi ilâhsızlığa veya şirk-i hafîye meyletmekten kurtulamaz.

— Mesnevî-i Nuriye (tam tercüme), Katre, Hâtime: 14. Remiz

5 YORUMLAR

  1. Nefsi yola getirmenin çaresi olarak elbette pek çok yol-yöntem sıralanabilir. Ama Bakara Suresi 282. ayette geçen bir yer var: Vettegullah. Ve yuallimukumullah. Şöyle mânâ veriyorum: “Allah’tan sakının ki Allah size ilim versin.” Allah’ın öğretmesi, Allah’ın talim etmesi. Yani önce takva. Hemen peşinden ilim geliyor. Ne müthiş ayetler… Rabbim anlamak, idrak etmek, yaşamak nasip etsin.
    Yine bununla bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir başka ayet silsilesi: İkra. Bismirabbikellezi halak. Halekal insane min alak. İkra. Verabbükel ekrem. Bu ayetlerden benim anladığım: Okumanın neticesi ikramdır. Silsileye bakın: İkra-ikra-ekrem. Ayetlerde gelen sıralama böyle. Nefsi ve idraki okuya okuya yormak gerekiyor.

  2. Bu zamanda bilgi arttığı halde cehalet neden arttı? Bu zamanda takva olmadığı için… Bu zamanda cömertlik neden azaldı? Okuma olmadığı için…. Her yerde ekranlar, her yerde ekranların sultası…

  3. İlim ve ikram birer müşevviktir. Bunların da ötesinde sadece Allah için takva. Allah kuluna yetmez mi? Bilmenin ötesinde halimizi düzeltmek gerek.

  4. İlmin kaynağı: Takva. Hem de nasıl ilim? Normal bir ilim değil, kesbi bir ilim değil. Belki de vehbi bir ilim. Çünkü Allah’ın talim ettireceği bir ilim deniyor ayette.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız