HİLMİ ERKAL

(1919-1960)

Mescit, türbe ve dergâhları tahrip eden o günkü Kastamonu Valisi Avni Doğan’ı öldürmeyi kafasına koymuşken, Bediüzzaman’ın kaldığı evin önünden geçtiği bir sırada Üstad onu çağırdı ve yazması için kendisine Tahmidiye duasını verdi. O gece duayı yazıp bitirdiğinde, Hilmi Bey artık karıncaya ayak basamayacak bir halde idi. O günden itibaren Hilmi Bey Risale-i Nur’ların sadık ve fedakâr bir hizmetkârı oldu.

Birgün Karadağ’da Bediüzzaman ile birbirlerini aradıkları halde bir türlü buluşamamışlardı. Karşılaştıklarında, Bediüzzaman Hilmi Beye “Kardeşim, sen nerelerdesin?” demişti. “İnsanın yemeğe, içmeye ihtiyacı olduğu gibi konuşmaya da, sohbete de ihtiyacı vardır.”

***

Bediüzzaman’ın Dahiliye Vekili Hilmi Uran’a mektubundan: Hilmi Bey, talihin var. Ben hapiste ve burada iken hakkımda seni merhametsiz gördüm. Ne vakit hiddet ettim, bedduaya niyet ettim; Hilmi Bey namında benim bir kardeşim ve Nur’un has bir şakirdini her vakit hayırlı duamda ismiyle zikrettiğimden, sana bedduaya niyet ederken, bu hayırlı duaya mazhar Hilmi Bey ismi adeta şefaatçi oldu, beni men etti.

***

Hilmi, İhsan, Emin’in, Taşköprülü Sadık’ın mektupları beni çok mesrur eyledi. Hakikaten bu kardeşlerimiz, hapishanede dokuz ayda dokuz sene kadar hizmet-i Nuriyeyi yaparak Isparta kahramanlarıyla omuz omuza geldiler. Ben onların hem istirahatime, hem hapisteki arkadaşlarımızın ittifaklarına ve yeni Nurların hizmetine tam çalışmalarını hiçbir vakit unutmayacağım. Cenab-ı Hak onlardan ve sizden ebeden razı olsun. Ben, hayalen, çok defa eski zamana ve Kastamonu’daki ve Barla’daki malûm yerlere ve seyrangâhlara şevkle gidiyorum. Oralarda oturup ağlıyorum. O enîslerimi hayalen görüyorum.

***

Hem, hapishanede hakikaten merdane ve fedakârane istirahatime çalışan ve on sene şahsıma hizmet kadar beni minnettar eden Taşköprülü Sadık ve Hilmi ve İhsan ne haldedirler? Ve o civarda, hususan İnebolu’daki kardeşlerimi unutamıyorum.

— İstanbul İlim ve Kültür Vakfının Kastamonu Yılları sergi katalogundan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız