NURİ BENLİ

(1889-1963)

Bediüzzaman’ın eski talebelerindendir. Bir eli sakat olduğu için “Çolak Nuri” dedikleri Nuri Benli Isparta’daki Saray Palas Otelinde, Üstadı ziyarete gelenlere mihmandarlık yapmıştı.

1943’de Üstadla birlikte Denizli Hapishanesinde yattı.

Bediüzzaman’ın mektuplarında Nuri Benli:

“İhtiyarsız teessürat beni çok eziyordu. Birden Cenab-ı Erhamürrahimin, kemal-i merhametinden, o teessürat-ı manevi yaralarıma tam bir merhem olarak, çok fedakar Nuri Benli’yi ve Kastamonu kahramanı Sadık Beyi ve İnebolu kahramanlarından İsmail’i tam bir merhem ve ilaç olarak ikinci gün gönderdi.”

***

“Risale-i Nur tesmiyesinin dokuz sebepleri içinde yalnız birisine ilişmişler. ‘Nur isimli, has şakirtlerinden göremiyoruz’ demişler. Haşiyede cevap verildiği gibi, şimdi de Nuri Benli ve Küreli Saatçi Nuri, Nur hizmetinde mümtazdırlar. Demek tenkit edemiyorlar, cüz’î bahanelere mecbur oluyorlar.”

— İstanbul İlim ve Kültür Vakfının Kastamonu Yılları sergi katalogundan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız