Bediüzzaman Hazretleri, bir Emirdağ mektubunda, bazı Nur talebelerinin siyasete girebileceklerini belirtirken, bunun şartlarını da açıklıyor. Bediüzzaman, bu açıklamalarında,

(1) Risale-i Nur’un hiçbir tarafa tâbi ve dahil olmadığını,

(2) ancak mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı, dost, ihtiyat kuvveti hükmünde nokta-i istinad olduğunu,

(3) bazı Nur talebelerinin Nurların intişarı ve maslahatı hesabına, ama Nurlar namına değil, kendi şahısları namına siyasete girebileceğini bildiriyor.

Birinci Emirdağ Lâhikasında yer alan mektubun ilgili kısmı şöyle:

 

Kahraman Burhan’ın Serbest Fırkasının reisine verdiği cevap güzeldir. Evet, Nurcular, siyasetlerle alâkaları olmaz. Yalnız iman hakikatleriyle bütün hayatları bağlıdır. Şimdiye kadar gizli komiteden, siyaseti dinsizliğe ve zındıkaya âlet edenler, istibdad-ı mutlakla Nurcuları ezdiler. İnşaallah, bir sebep çıkar o istibdadı kıracak, mâsum ve mazlum Nurcuları kurtaracak (Demokrat çıktı, bir derece kırdı).

Fakat çok dikkat ve ihtiyat lâzımdır. Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle, bir tarafa tâbi ve dahil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinad olur. Fakat siyaset hesabına değil, belki Nur’ların intişarı ve maslahatı hesabına, bazı kardeşler, Nurlar namına değil, belki kendi şahısları namına girebilir. Hususan, mübarek Isparta’nın şimdiye kadar Nurlar medresesi olması ve muarızların dahi ona çok ilişmemesi noktasında, dahilde tarafgirane vaziyet almamak, muterizlerin nedametine ve hakikate dönmelerine bir vesile olabilir. Siz daha iyi bilirsiniz.

 

Bu mektupta belirtilen hususlar, ülke yönetiminde ve siyasî karar mekanizmalarında görev almak isteyen Nur talebelerinin durumunu açıkça belirliyor:

Siyasete giren, kendi adına girer ve sorumluluğunu kendisi üstlenir.

İsabet ederse, bundan hem kendisi, hem de hizmet ettiği dâvâ fayda görür.

Hatâ ederse, hatâsı kendisini bağlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız