BAKARA SÛRESİ HAKKINDA
  • Medine’de ilk olarak inmeye başlayan ve en son tamamlanan sûre
  • En son inen âyet bu sûrede (Buharî, Tefsir: 53). Vahyin bu âyetle tamamlandığı rivayet edilmiştir:

Öyle bir günden sakının ki, o günde Allah’ın huzuruna dönersiniz ve, kimseye bir haksızlık edilmeksizin, herkese kazandıkları tastamam verilir.

Bakara, 2:281

  • Fatiha gibi, Kur’ân’ın özeti: Kur’ân’ın ekseri ahkâmını tafsil eder

Herşeyin bir zirvesi vardır. Kur’ân’ın zirvesi de Bakara Sûresidir.

Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân: 2; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân: 13; Müsned, 5:26

Evlerinizi kabristana çevirmeyin. Şeytan, içinde Bakara Sûresi okunan evden kaçar.

Müslim, Müsafirîn: 212; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân: 2

Kur’ân’ı okuyun. Çünkü Kur’ân, kendisini okuyanlara kıyamet gününde şefaat edecektir. Zehrâveyn’i (iki parlak, nurlu şey: Bakara ile Âl-i İmran sûreleri) okuyun. Çünkü onlar kıyamet gününde iki bulut, yahut iki gölge veya saf saf olmuş iki kuş topluluğu halinde gelecek ve kendisini okuyanların yardımına koşacaktır. Bakara Sûresini okuyun. Onu okumak bereket, terk etmek ise pişmanlıktır. Boş şeylerle uğraşanlar onu okuyamazlar.

Müslim, Müsafirîn: 252; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân: 15

  • Bakara Sûresinin en önemli âyetleri:

Âyetü’l-Kürsî (Kur’ân’ın en büyük âyeti)

Âmene’r-resûlü (Daha önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur)

***

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız