Risale-i Nur Külliyatının ve Risale-i Nur hizmetinin Sünnet-i Seniyyeyi ihyâ konusunda mazhar olduğu emsalsız muvaffakiyet, bu eserlere ve bu hizmete âşinâ olan herkesçe bilinen bir husustur.

Risaleleri okuyanlarca malûm olduğu gibi, bir bahiste söz gelip de Kâinat Efendisine (a.s.m.) dayandığı zaman, Bediüzzaman’ın kalemi de coşkun seller gibi çağlayarak akar, gider.

Risale-i Nur talebelerinin aşina oldukları bir başka gerçek: Bediüzzaman, Resulullah’tan rivayet edilen hiçbir hadis-i şerife hiçbir zaman toz kondurmaz. Sünnet-i Seniyyenin en küçük bir âdâbının hafife alınmasına karşı müsamahalı davranmaz. Bu konularda önceleri mâsum gibi görünen davranışların bile zamanla hangi sonuçları doğuracağının farkındadır Bediüzzaman.

Şimdi, hadisleri dillerine dolayanların işi hangi noktaya vardırdıklarını gördükçe, Hazret-i Bediüzzaman’ın da yerden göklere kadar haklı olduğunu biz de görüyor, anlıyor, tasdik ediyor, şehadet ediyoruz.

Bugün, Hadis ile ilgili bazı tartışmaların gündeme gelmesi, bize, iki sene kadar önce başka bir vesileyle yaptığımız bir çalışmayı hatırlattı. Risale-i Nur’da Resulullah ve Sünnetini konu alan bu çalışmayı, yarından itibaren bu sütunlarda bulabileceksiniz inşaallah. Çalışmanın kısa bir takdim ve Risale-i Nur’dan konuyla ilgili nakiller içeren bölümlerinin planı şöyle:

 

1        Kâinatın Efendisi

O ve kâinat

 

2       Dünyayı aydınlatan nur

O ve biz

 

3       Muhabbetten Muhammed’e

Bütün tecelliyatın odak noktası

 

4       Müfessir-i Hakikî

Kur’ân ve Hadis

 

5       Hakikat-i Muhammediye

Peygamberimizin manevî şahsiyeti

 

6       Bir salâvat hazinesi

Risale-i Nur’da geçen salât ve selâmlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız