s-ozdemir

“Tillolu Said”

Said Özdemir

(1930-       )

Tillo’da dünyaya geldi. 1938’den itibaren Ankara’da hayatını geçirdi. Diyanet İşleri Başkanlığında gezici vaizlik ve daha başka görevler yaptı ve bu kurumdan emekli oldu. 1950’de Bediüzzaman’ı Isparta’da ziyaret etti. 1952’den itibaren de Risale-i Nur’un neşir hizmetlerinde faal rol aldı. Sözler’i ciltletip Üstada götürdüklerinde, Üstadın, çocuğuna kavuşmuş bir anne gibi sevindiğini ve “Artık gözlerim arkada kalmaz” dediğini anlatır. Üstad, kendi eseri olan kitabın fiyatını sormuş, çıkarıp parasını vermiş, sonra da, “Her 25 lirayı verene bu kitabı vermeyin; 25 kişiye okutacağım diyene verin” demişti. Bediüzzaman’ın vasiyetnamesinde vekil olarak adı geçen on iki kişi arasındadır.

***

“Fedakâr evlâdın çok fevkinde”

Aziz, sıddık kardeşim Osman Nuri,

Madem Cenab-ı Hak, senin kudsî niyet ve ihlâsınla Ankara’da en mühim genç Said’leri senin etrafına toplatmış. Madem Ankara’da benim bulunmamı lüzumlu görüyorsunuz. Ben de şimdi nafakamla tedarik ettiğim nüshalarımı o küçük medrese-i Nuriyeme benim bedelime gönderiyorum. Onların adedince Said’ler, seninle komşu olurlar. Hem fedakâr evlâdın çok fevkinde sadakatle şimdiye kadar hizmetleriyle her biri birer genç Said olarak beş-on Abdurrahmanlarım hükmünde Sungur, Ceylân, Tillolu Said, Salih, Abdullah, Ahmed, Ziya gibi genç ve çalışkan Said’leri senin yanına hem benim vekilim, hem senin talebelerin olarak benim bedelime o küçücük medrese-i Nuriyeye nezaret ve bir nevi dershane olarak reyinize bırakıyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız