Risale-i Nur’un o kadar dehşetli muannidlere karşı galibane mukavemeti:

  • sırr-ı ihlâstan
  • ve hiçbir şeye âlet edilmemesinden
  • ve doğrudan doğruya saadet-i ebediyeye bakmasından
  • ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden
  • ve bazı ehl-i tarîkatın ehemmiyet verdikleri keşif ve kerâmât-ı şahsiyeye ehemmiyet vermemekten
  • ve velâyet-i kübra sahipleri olan Sahabîler gibi,veraset-i nübüvvet sırrıyla, yalnız iman nurlarını neşretmek ve
    ehl-i imanın imanlarını kurtarmaktır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ

isaret-muvaf-b
Resmin üzerine iki defa tıklayarak büyütüp kaydedebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız