“Sadeleştirme” adı altında yürütülen tahrifat kampanyasında işlenen hatâların haddi hesabı yok. Yer yer cinayet derecesine varan bu tahrifatın bazı örneklerini sosyal medyada yayınlamıştık. Bu örneklerden bir tanesinde de, Kur’ân âyetlerinden birisi açıkça tekzip ediliyor ve bu cinayet de Risale-i Nur Müellifine mal ediliyordu. İşte tüyler ürperten örnek:

Sadeleştirmeci kafadarların Risale-i Nur üzerinde bir kasap maharetiyle yaptıkları operasyondan bir küçük örneği karşılaştırmalı olarak veriyoruz.

Yirmi Altıncı Sözün başındaki bir cümlenin orijinali:

“Evet, mânen terakki etmeyen avâm içinde kaderin câ-yı istimali var.”

Bu da aynı cümlenin “sadeleştirilmiş” hali:

“Evet, manevî yönden ilerlememiş avam tabaka tarafından her şey kadere verilir.”

Oysa her şeyi kadere veren avam değil, Kur’ân’ın bizzat kendisi! Sadeleştirmecilerimiz işte bunu hesaba katamamışlar (üstelik ikinci âyette takdim-tehir suretiyle “her şey” üzerinde ayrı bir vurgu var):

“Her şeyi bir ölçüyle yaratıp kaderini belirleyen Odur.” (Furkan, 25:2.)

“Muhakkak ki Biz her şeyi bir kaderle yarattık.” (Kamer,54:49.)

Artık burada duruyor ve söyleyecek bir söz bulamıyoruz! 

4 YORUMLAR

  1. Daha o neki.. ittihaddan çıkan sadeleştirmeye hayır kitabında nice misaller var.

    ŞAHDAMARDA LOZAN MEKTUBU YOKTU MESELA EMİRDAĞ DA. kelimelerle oynanmış çok yer var.
    sadeleştirme dersen baştan yenik başladı maça..

    elle tutulacak yeri yok bu paralelin.

  2. Burada Kur’ân tekzip edilmiş. Üstelik bu da Üstad’a mal edilmiş. Söyledikleriniz doğrudur, “sadeleştirme” adı altında yaptıkları tahrifatın pek çok örnekleri vardır; ancak Kur’ân’ın tekzip edilmesi bütün bunların üzerinde bir cinayettir. Başka şeyleri bununla kıyas ederek cinayetin değerini hafifletmeyelim.

  3. Sayın Ümit Bey, size sonuna kadar katılıyorum. Tahrifçiler serseri mayın gibi iyice şaşırdı. Kur’ân’a ve onun bu zamandaki manevi tefsiri Risale-i Nur’a ilişenler nasıl perişan oluyor, ibretle görüyoruz. Cenab-ı Hak bizleri istikametten ayırmasın. Yine bana kızacaksın ukalalık etti diye ama, “cay-ı istimal” zannedersem sehven “ca-yı istimal” yazılmış.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız