Fatiha Sûresi notları / rububiyet kavramı – devam

Âlemlerin Rabbi olan Allah Tealâ’nın bütün mahlûkat tabakalarına, bütün âlemlere, bütün âlemlerin bütün fertlerine yönelik ayrı ayrı rububiyetleri vardır. “Göklerin Rabbi,” “Şi’râ (Sirius) yıldızının Rabbi,” “senin Rabbin” gibi ünvanlar, farklı mertebelerde tecellî eden bu rububiyetlere işaret eder.

Bir örnek olarak, Allah Teâlâ’nın karıncaya yönelik rububiyetine kısaca göz atalım:

KARINCANIN RABBİ

 • önce onu bir yumurta olarak yaratır
 • sonra onu bir larva haline getirir
 • ona, kendi etrafına koza örmeyi ilham eder
 • onu karınca yuvasındaki görevine uygun bir vücut yapısına kavuşturur
 • ona görevlerini ilham eder
 • bütün bu aşamalarda onun her türlü ihtiyacını karşılar
 • Karıncanın Rabbi, aynı zamanda karınca yuvasının da Rabbidir
 • tek bir karıncayı terbiye ettiği gibi, bütün karınca yuvasını da terbiye eder
 • kraliçe, hemşire, işçi, asker karıncaların her birine görevlerini ilham eder
 • karınca kolonisinin kendisine has, daha önce başka hiçbir koloniye verilmemiş bir koku belirler
 • koloninin doğum ve ölümlerinden, yeni bir koloni kurulmasına kadar bütün aşamalarda koloniye görevlerini bildirir ve onları âhenk içinde çalıştırır
 • Karıncanın Rabbi, aynı zamanda bütün karınca kolonilerinin Rabbidir
 • bütün karınca türlerinin Rabbidir
 • bütün böceklerin Rabbidir; her birini, büyük âlem içindeki görevlerini yerine getirecek şekilde terbiye ve idare eder
 • bütün canlıların Rabbidir
 • herşeyin Rabbidir; herşeye yönelik bir rububiyeti vardır

***

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız