ÂLEMLERİN RABBİ / İNSANIN RABBİ

 • İnsanı en güzel bir surette yaratır, kendi dilediği gibi bir surete kavuşturur
 • Onu olağanüstü yeteneklerle donatır ve bunları alabildiğine geliştirme imkânı tanır
 • Onu bütün nimetlerin odak noktasına alır, gökleri ve yeri önüne serer
 • Peygamberler gönderip kitaplar indirerek ona iki cihanın saadetini temin edecek yolları öğretir
 • Âlemlerdeki rububiyet eserlerini onun önüne serer, kâinatı bir kitap gibi okutur
 • Kendisine yönelen kulunu asla yalnız bırakmaz, her bir kuluna yönelik hususî rububiyeti ile, her ânında ve her halinde onunla beraber olur

***

ÂLEMLERİN RABBİ

 • Bütün bitkiler âleminin, bütün hayvanlar âleminin, yeryüzündeki canlı ve cansız herşeyin Rabbidir
 • onlardan her birine, her bir ferdine yönelik bir rububiyeti vardır
 • onları yerli yerinde ve âhenk içinde yaratır ve yaşatır
 • bir vücut içinde hücre âlemlerini, bir bahçede çiçek ve böcek âlemlerini beraberce yaratıp yaşattığı gibi, semâda sayısız yıldızları yaratıp yaşatır
 • görünen ve görünmeyen bütün âlemleri de birbirleriyle pek çok yönlerden ilişkili bir şekilde yaratır, tedbirini görür, idare eder

***

ÂLEMLERİN RABBİ

 • Rab ismi, Lâfza-i Celâlden sonra Kur’ân’da en çok geçen isimdir. Kur’ân, Allah’ı en çok bu isimle bize tarif eder, Onun tasarruflarını ve bize olan muamelesini en çok bu isimle bize anlatır.
 • İlk inen sûrelerde Yüce Allah’a ekseriyetle “senin Rabbin” olarak atıfta bulunulmuştur. Bu, Peygamberimizin şahsında, her ferde yönelik hususî rububiyete dikkat çekmektedir.
 • Her birimize hususî rububiyetiyle ayrı ayrı teveccüh eden Allah, aynı zamanda, bütün âlemlerin Rabbidir. Ona yönelen, bütün âlemlerin zenginliğini bulmuştur.

***

Sonuç

Bütün âlemlerde görülen bütün güzellikler, iyilikler, üstünlükler ve nimetler sebebiyle her türlü övgü, şükür, minnet…

özetle:

HAMD,

Âlemlerin Rabbi olan

Allah’a mahsustur.

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız