İstanbul Valiliği, dünya sapıklarının Ramazan ayında İstanbul’da yapmayı planladığı hayâsız yürüyüşe izin vermemeye çağırıldı.

Özgür-Der tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğini, halkımızı çürütmeye, temel ahlaki değerleri aşındırmaya, gelecek nesilleri ifsada yönelmiş ve tam bir uluslararası komploya dönüşmüş bu kampanyaya karşı tedbir almaya çağırıyoruz” denildi.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya imzasıyla yayınlanan bildiri aynen şöyle:

Tüm dünya halkları gibi, toplumumuz da küresel çapta bir dejenerasyon kıskacında. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm insanlarımız çürümüş, kokuşmuş Batı kültürünün insan haysiyet ve şerefini ayaklar altına alan yönlendirmelerinin saldırısı altında. Alemlerin Rabbi’nin yarattığı en şerefli varlık olan insanın, hazcı, bireyci, her türlü ahlaki değer yargısından soyutlanmış sefil bir varlığa dönüştürülmesi hedeflenmekte.

 

Cinsel sapkınlıkların meşrulaştırılması, yaygınlaştırılması çabaları ise bu sistematik yozlaştırma kampanyasının tam merkezine oturmakta. Başta medya marifetiyle olmak üzere çeşitli araçlarla her türden sapkınlık ‘farklı cinsel kimliklere saygı’ kılıfıyla özendirilmekte, bu ahlaksızlığa karşı çıkışlar ise ‘tahammülsüzlük’, ‘hoşgörüsüzlük’ şeklinde karalanmakta, itham edilmekte. Öyle ki, kimi siyasilerin de desteğiyle bu rezilliğin, ahlaksızlığın eleştirilmesinin bile büyük bir kabahat, bir suç haline getirildiğini ve sapıklığa karşı çıkmanın adeta bir tabuya dönüştürüldüğünü ibretle izliyoruz.

 

Söz konusu dejenerasyon mahfilleri, son yıllarda bir hayli öne çıkmış, mesafe kazanmış görünen bu ölçüsüzlük ve kirliliğe bu hafta sonu İstiklal Caddesi’nde yapmayı düşündükleri bir etkinlikle ivme kazandırmayı planlamaktadırlar. LBGTİ adı altında örgütlenmiş bu çevreler, önceki yıllarda olduğu gibi, uluslararası destekçilerinin de katkısıyla ‘Onur Yürüyüşü’ adını verdikleri bu etkinlikle her türden cinsi sapkınlığı pervasızca teşhir etmeyi, seçimlerle ortaya çıkan manzarayı da lehlerine yorumlayarak yasal düzeyde sapkınlığı meşrulaştıracak düzenlemeleri zorlamayı hedeflemektedirler.

 

İstanbul Valiliğini, halkımızı çürütmeye, temel ahlaki değerleri aşındırmaya, gelecek nesilleri ifsada yönelmiş ve tam bir uluslararası komploya dönüşmüş bu kampanyaya karşı tedbir almaya çağırıyoruz.

 

En haklı talepler söz konusu olduğunda dahi Taksim ve civarını her türden gösteri yürüyüşüne kapatan Valiliğin açıkça toplumu ifsada yönelik bir etkinliğe şu veya bu gerekçeyle göz yumması kabul edilemez. Toplumun genel ahlakını ve huzurunu korumakla görevli bir kamu kurumu olarak İstanbul Valiliği bu rezilliğe geçit vermemelidir! 28 Haziran Pazar günü İstiklal Caddesi gerekirse yaya trafiğine kapatılmalı ama asla edepsizliğin, sapkınlığın kitlesel bir tarzda meşrulaştırılmasına zemin kılınmamalıdır!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız