Bugün Fransa’da bir mizah dergisinin kılığında ortaya çıkan şeyin aslında bütün tarih boyunca cereyan eden bir hadise olduğunu Kur’ân bize haber veriyor:

 

Ne zaman, nerede, hangi kavme bir peygamber gönderildiyse, mutlaka onunla alay eden bir şerirler güruhu da mutlaka var olmuştur.

 

Sonunda da bu güruhu, alay ettikleri gerçek kuşatıvermiştir.

 

Risaleti bütün insanları kucaklayan Âhirzaman Peygamberine (a.s.m.) karşı da böyle uluslararası çapta bir alaycılar güruhunun ortaya çıkması, beşer âleminde hüküm süren İlâhî kanunun bir gereği olarak düşünülmelidir.

 

Allah kömür ile elması, kötü ile iyiyi, şeytanın dostlarıyla meleklerin ahbabını işte böyle birbirinden ayırıyor.

 

Sonunda da herkes lâyık olduğu âkıbete kavuşuyor.

 

Senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Sonra o alay edenleri, alaya alıp durdukları şey kuşatıverdi.

En’âm, 6:10

***

Senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ben ise onlara mühlet tanıdım, sonra da onları yakalayıverdim. Cezam nasıl oluyormuş?

Ra’d, 13:32

***

Onlara hangi peygamber geldiyse alaya aldılar.

Alaycılığı o mücrimlerin kalplerine Biz böyle yerleştiririz.

Geçmiş toplumların başına gelenler ortadayken onlar yine de inanmazlar.

Hicr, 15:11-13

***

Seninle alay edenlerin Biz hakkından geliriz.

Onlar, Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir; ama yakında görecekler.

Onların söyledikleri yüzünden göğsünün daraldığını biliyoruz.

Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.

Kesin bilgi [ölüm]  sana ulaşıncaya kadar da Rabbine ibadet et.

Hicr, 15:95-99

***

Yoksa onlar kendilerine melekler gelsin yahut Rabbinin emri erişsin diye mi bekliyorlar? Daha öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara bir haksızlık etmedi; onlar kendilerine yazık ettiler.

Yaptıkları şeyin kötülüğü başlarına geldi, alay ettikleri şey de onları kuşatıverdi.

Nahl, 16:33-34

***

O an birden bire geliverir; onlar da öylece donakalır. Artık ne azabı geri çevirmeye güçleri yeter, ne kendilerine süre tanınır.

Senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Sonra o alay edenleri, alaya alıp durdukları şey kuşatıverdi.

Enbiyâ, 21:40-41

***

İşte yine yalanladılar. Ancak alaya aldıkları şeyin haberi yakında onlara ulaşacaktır.

Şuarâ, 26:6

***

Yazıklar olsun o kullara! Ne zaman kendilerine bir peygamber gelecek olsa onu alaya alırlardı.

Yâsin, 36:30

***

Onlara hangi peygamber geldiyse alaya aldılar.

Bunlardan daha güçlü olanları da Biz helâk ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları Kur’ân’da geçmiştir.

Zuhruf, 43:7-8

***

Peygamberlerle alay edenlerin “ifade özgürlüğünü” savunanları ilgilendiren âyetler için:

http://www.yazarumitsimsek.com/siz-de-alay-edenler-gibi-olursunuz/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız