Allah’ın âyetleriyle alay edenlerden uzak durmak konusunda, biri Mekke, diğeri de Medine döneminde olmak üzere, birbirini vurgulayan iki âyet indirilmişti.

Bu âyetlerden birincisinde, mü’minler, Allah’ın âyetleriyle alay edenlerden yüz çevirmekle emrolunuyor; hatâ sonucu, bu uyarıyı unutarak onların yanında bulunma gafletine düşen kimselere ise, bu ikazı hatırlar hatırlamaz onları terk etmeleri bildiriliyordu. Âyet, onların sorumluluklarına ortak olmamak için bu uyarıya dikkat etmek ve bu onlarla beraber bulunmaktan sakınmak şartını getiriyordu.

Daha sonra, Medine döneminde indirilen Nisâ sûresi âyetinde ise bu uyarıya atıfta bulunulduktan başka, uyarı daha da şiddetli bir şekilde hatırlatılmış ve onlarla beraber bulunanların onlarla aynı âkıbeti paylaşacağı açıkça bildirilmiştir.

(Az sayıda bazı müfessirler En’âm sûresindeki “Sakınanlar için onların günahından bir sorumluluk yoktur” ifadesine, “Onlarla beraber bulunanlara, onların söylediklerinden sakındıkları takdirde bir sorumluluk yoktur” şeklinde mânâ vermişler, buna karşılık onlar da bu âyetin Nisâ sûresi âyetiyle neshedildiği neticesine varmışlardır. Sonuçta, her iki yorum da onlarla beraber bulunmanın, insanı kâfir ve münafıklarla aynı ateşe sokacağı görüşünde birleşmektedir.)

Âyetler, alaycılarla beraber oturmanın sorumluluğundan söz ediyor. Onlarla beraber görünmek için özel bir gayret içine giren ve gönüllü olarak onların peygamberle alay etme haklarını savunacak kadar ileri gidenlerin durumunu ise, Kur’ân’ın tehditlerini ciddîye alan her bir mü’min kolayca takdir edebilir.

***

Âyetlerimize dalıp da onlarla eğlenenleri gördüğünde, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana bunu unutturduğunda ise, hatırladıktan sonra artık o zalimler güruhuyla beraber oturma.

Sakınanlar için, onların günahından bir sorumluluk yoktur; lâkin yine bir uyarı gerekir — bakarsınız, onlar da sakınırlar.

En’âm, 6:68-69

***

Kitapta Allah size şunu da indirmişti: Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini yahut alaya alındığını işittiğinizde, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Allah ise münafıkları da, kâfirleri de hep birlikte Cehennemde toplayacaktır.

Nisâ, 4:140

***

Peygamberlerle alay edenler hakkındaki âyetler için bakınız:

https://www.yazarumit.com/seninle-alay-edenlerin-biz-hakkindan-geliriz/

1 YORUM

  1. Andolsun ki senden önce (de) resûllerle alay edildi.
    Sonra alay etmiş oldukları şey, alay edenleri kuşattı…
    Enbiya /41″

    Zalimler için yaşasın cehennem.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız